Open voor aanvragen

Gebouwde omgeving en MIA\Vamil

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
11 april 2012

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat een duurzame gebouwde omgeving bevordert? Dan heeft u mogelijk belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Denk hierbij aan investeringen die bijdragen aan een circulaire economie of klimaatadaptatie.

Bij circulair bouwen verbruikt u minder grondstoffen en ziet u bouwafval als grondstof voor nieuwe bouwprojecten. Daarnaast staan er verschillende technieken op de Milieulijst om klimaatadaptief te bouwen. Dit zorgt ervoor dat we beter bestand zijn tegen hittestress en wateroverlast door extreme neerslag.

Klik onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over de gebouwde omgeving te gaan. U krijgt dan een indruk van de investeringsmogelijkheden van de MIA\Vamil.

  • Klikt u in de infographic op een groen tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelen van de Milieulijst 2024 waarvoor u MIA\Vamil kunt aanvragen;
  • Klikt u op een blauw tekstkader? Dan krijgt u ook een voorsortering van bedrijfsmiddelen van de Energielijst 2024. Deze bedrijfsmiddelen richten zich op energiebesparing. Aanvragen hiervoor doet bij de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wijzigingen Milieulijst 2024

In 2024 is de Milieulijst gewijzigd op de volgende punten:

  • U krijgt milieu-investeringsaftrek voor duurzame gebouwen met een industriefunctie voor maximaal 30.000 m2 bruto vloeroppervlak. 
  • De eisen voor investeringen in circulaire en duurzame gebouwen zijn wat aangescherpt (zie voor een opsomming onderstaande link).
  • Voor veel bedrijfsmiddelen die te maken hebben met gebouwinrichting en bouwmaterialen, krijgt u in geen investeringsaftrek meer (door gewijzigde Europese staatssteunregels).
  • U kunt investeringen die bijdragen aan het beschermen en versterken van de biodiversiteit, voortaan bij ons melden onder bedrijfsmiddel F 5102. Dit geldt alleen als u deze investeringen niet als onderdeel van een circulair of duurzaam gebouw doet.

Bekijk alle wijzigingen in de Milieulijst 2024

MIA\Vamil in de praktijk

"Duurzaam ondernemen is onderdeel van onze bedrijfsmissie. Klimaatadaptatie en circulariteit spelen een belangrijke rol. We willen de wereld een stukje mooier en blijer maken."

Lees praktijkverhaal

Hans Koppenol
Bedrijfsleider van AW Groep

Circulaire gebouwen

Wilt u een investering in een circulair gebouw melden? Bekijk dan onze Handreiking Circulaire Gebouwen (Milieulijst 2024).

Klimaatadaptie en de inzet van groen

Klimaatadaptieve maatregelen zijn nodig om beter bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. We passen de gebouwde omgeving hierop aan, zodat we minder kwetsbaar worden voor klimaatverandering. Te denken valt aan het lokaal vasthouden van water in buffers onder de grond of op het dak en het stimuleren van lokale infiltratie. 

Of de inzet van groen, omdat dit water vasthoudt en bijdraagt aan de verlaging van de temperatuur in de stad. Oppervlakken met planten warmen namelijk minder snel op en houden minder warmte vast. Groene daken werken dan ook koude- en warmteregulerend. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat, is energiebesparend en zorgt daarmee voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast draagt meer groen bij aan het in stand houden van de biodiversiteit.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?