Gesloten voor aanvragen

Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

Gepubliceerd op:
11 oktober 2012
Laatst gecontroleerd op:
8 april 2021

Het Europese programma Horizon 2020 gaf van 2014 tot en met 2020 ondersteuning en subsidie aan kennisinstellingen, onderzoekers en bedrijven voor onderzoek en innovatie.

Met Horizon 2020 wilden de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld, om zo het concurrentievermogen van Europa vergroten.

Het Horizon 2020 programma sloot aan bij de Europese doelen voor werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het bijbehorende vlaggenschip Innovation Union.

Horizon 2020 stond open voor iedere organisatie actief in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband, en individuele onderzoekers.

Opvolger Horizon Europe

Het Horizon 2020 programma liep van 2014 tot en met 2020. Horizon Europe is sinds 2021 de opvolger van Horizon 2020. Het programma bouwt voort op het succes van Horizon 2020 voor de periode van 2021 tot en met 2027.

Lees meer over Horizon Europe

Budget

Horizon 2020 had een totaalbudget van ongeveer € 80 miljard. Er waren subsidies beschikbaar voor projecten binnen 3 pijlers en 2 horizontale acties:

Budget per pijler

Pijlers Budget (in mln.)
Maatschappelijke uitdagingen 24.441
Industrieel leiderschap 17.015
Wetenschap op topniveau (excellente kennisbasis) 29.679

Budget per horizontale actie

Horizontale acties Budget (in mln.)
Wetenschap met en voor de samenleving 816
Excellentie verspreiden en participatie stimuleren 462

Horizon 2020 in de praktijk

4Silence maakte voor de ontwikkeling van hun geluidwerende innovatie onder meer succesvol gebruik van Horizon 2020.

Horizon 2020 is echt bedoeld om je bedrijf uit te rollen in Europa. We hebben in heel Europa dezelfde problemen als het gaat om verkeerslawaai. 4Silence toonde aan hoe onze techniek werkt en bezit nu de financiële middelen om de uitrol naar het buitenland te faciliteren.

Eric de Vries
CEO van 4Silence

Meer informatie

Meer weten over Horizon 2020? Bekijk de website Horizon 2020 van de Europese Commissie (Engelstalig). Hier vindt u onder andere een overzicht met Horizon 2020 projecten en resultaten.

Vragen over Horizon 2020?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?