Op weg naar duurzaam ondernemen: due diligence in 6 stappen

Gepubliceerd op:
6 mei 2022

Als u internationaal onderneemt, kunnen uw activiteiten positieve, maar ook negatieve effecten hebben op het land waarin u zakendoet. Het is belangrijk om als bedrijf verantwoordelijkheid te nemen voor deze effecten en de risico's. Due diligence is daar een belangrijk onderdeel van. Maar wat is due diligence en hoe pakt u dat aan?

De kern van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) is eigenlijk dat bedrijven 'gepaste zorgvuldigheid' toepassen. In het Engels heet dit 'due diligence'. Due diligence houdt in dat u de (mogelijke) risico's van uw bedrijfsactiviteiten identificeert, voorkomt, beperkt en communiceert. Dit geldt natuurlijk voor uw eigen activiteiten, maar ook voor de risico's in de toeleveringsketen en bij uw zakelijke relaties. Denk hierbij aan risico's op het gebied van mensenrechten, zoals gedwongen arbeid en uitbuiting, maar ook milieuvervuiling.
 

Stappenplan due diligence in de praktijk

Hoe pakt u dit als bedrijf goed aan? Hiervoor heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een due-diligence-proces ontwikkeld. Het bestaat uit de volgende 6 stappen:

Stap 1: integreer MVO in uw bedrijf

Maak een MVO-beleid en integreer het in uw bedrijf. Publiceer dit beleid op uw website. Zo maakt u duidelijk dat het verwerkt is in de managementstructuur en de bedrijfsprocessen. Organiseer met enige regelmaat MVO-trainingen voor uw werknemers. Zo weten zij wat het MVO-beleid betekent en kunnen zij daarnaar handelen.

Stap 2: identificeer en beoordeel negatieve gevolgen

Breng de hele keten in kaart. Van de grondstoffen tot het eindproduct. Daarna voert u een risicoanalyse uit. Hierbij kijkt u naar de risico's voor stakeholders, zoals uw werknemers of lokale gemeenschappen. U kunt hiervoor de MVO Risicochecker gebruiken. Deze tool geeft u een algemeen beeld van de risico's die voor uw keten gelden.

Stap 3: stop, voorkom en beperk negatieve gevolgen

Het is belangrijk om als bedrijf een plan te hebben om negatieve gevolgen te stoppen, voorkomen of beperken. De Rijksdienst voor Ondernemer Nederland (RVO) heeft meerdere fondsen die Nederlandse bedrijven helpen om risico's in de keten in kaart te brengen. Enkele voorbeelden zijn het Fonds bestrijding Kinderarbeid en het Fonds Verantwoord Ondernemen.

Stap 4: volg de invoering en de resultaten

Houd de resultaten van uw MVO-beleid bij. U kunt op basis van de resultaten, waar nodig, het beleid aanpassen en verbeteren.

Stap 5: communiceer hoe u de risico's aanpakt

Consumenten maken steeds vaker duurzame keuzes. Voor ondernemers is het daarom belangrijk om het MVO-beleid ook te communiceren aan hun klanten. Leg ook uit hoe u risico's aanpakt. Dit doet u bijvoorbeeld door op de website een jaarverslag te publiceren. Hierin staat dan informatie over het MVO-beleid, welke risico's u heeft geïdentificeerd en hoe u die heeft aangepakt.

Stap 6: zorg voor herstelmaatregelen of werk hieraan mee indien nodig

Geef in het MVO-beleid duidelijk aan dat uw bedrijf zich houdt aan de lokale wet- en regelgeving en de internationale richtlijnen. Wanneer u toch klachten krijgt van werknemers in het buitenland, bijvoorbeeld over de werkomstandigheden, pak deze klachten dan zo snel mogelijk op. Bijvoorbeeld door de werknemers cursussen aan te bieden.

due-diligence-proces

Andere manier van zakendoen

Met het doorlopen van de stappen hierboven bent u nog niet klaar. Due diligence is de manier waarop u zakendoet. Het is daarbij belangrijk dat u bewust bent van de risico's in de hele keten. Bespreek de risico's daarom ook met uw ketenpartners en bedenk samen een plan.

Verder is het belangrijk dat uw bedrijfsprocessen passen bij due diligence. Zorg dat uw werknemers weten wat due diligence betekent. Leg ook uit wat het betekent voor hun rol en prestaties. Zorg ook dat uw accountants, juristen, aandeelhouders, investeerders en klanten due diligence ondersteunen.

EU wil due diligence verplichten

Op dit moment werkt de EU aan wetgeving om due diligence te verplichten. Nederland ondersteunt dit initiatief. Een Europese aanpak zorgt voor een grotere impact en een gelijk speelveld voor bedrijven wereldwijd. Bedrijven worden dan wettelijk verantwoordelijk gehouden voor hun eigen bedrijfsactiviteiten en die van handelspartners in de keten.

Als deze wetgeving wordt aangenomen, moet u als bedrijf misschien verplicht alle risico's in uw keten opsporen. Ook wanneer uw bedrijf niet onder de wettelijke verplichting valt, is de kans erg groot dat de wet uw bedrijf raakt. Bijvoorbeeld omdat uw klanten er wél onder vallen. Het is daarom belangrijk dat u goede afspraken maakt met uw klanten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over due diligence en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? 

Neem voor persoonlijk advies over internationaal zakendoen contact op met een van onze adviseurs:

Bent u tevreden over deze pagina?