Apparatuur voor elektrificatie van processen in de chemische industrie

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 4111
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het in de chemische industrie produceren van een grondstof of product via elektrochemische conversie ter voorkoming van het gebruik van fossiele grondstoffen en ter vermindering van emissies tijdens het productieproces, waarbij: 

  • het produceren met fossiele grondstoffen voor het betreffende proces gangbaar is, 
  • de geproduceerde grondstoffen of producten hoofdzakelijk worden toegepast in materialen, 
  • in geval van waterstofproductie, de waterstof wordt geproduceerd op basis van water en uitsluitend hernieuwbare elektriciteit, en 
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
apparatuur die technisch noodzakelijk is voor de productie via elektrochemische conversie.

Toelichting
Een voorbeeld van dit bedrijfsmiddel is de elektrolyse van water voor de productie van waterstof en zuurstof. Ook de binding van waterstof met koolstofcomponenten (zoals CO₂) tot een basischemicalie kan gemeld worden onder dit bedrijfsmiddel. CO₂ wordt niet beschouwd als een fossiele grondstof.

Zie bedrijfsmiddelcode 270403 van de energie-investeringsaftrek voor productie van waterstof als brandstof. 

Let op: mocht u voor uw investering subsidie hebben gekregen vanuit de subsidieregeling Opschaling Waterstofproductie middels Elektrolyse (OWE), dan kunt u waarschijnlijk geen gebruik meer maken van de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Met de subsidie heeft u waarschijnlijk al de maximale staatssteun ontvangen die vanuit de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) gegeven mag worden aan een investering.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMH

Bent u tevreden over deze pagina?