Apparatuur voor het voorkomen van CO₂-vorming

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 4100
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het voorkomen of verminderen van de vorming van CO₂, door: 

  1. substitutie of vermindering van het gebruik van grond- of hulpstoffen, niet zijnde (fossiele) brandstoffen, die leiden tot het vormen van CO₂, of 
  2. aanpassing van het reactiemechanisme van een chemisch of biologisch proces waarbij CO₂ wordt gevormd, en 
    waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat: 
    1. de investering leidt tot een aanmerkelijke CO₂-reductie tijdens een activiteit van de investerende onderneming, 
    2. de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten, niet zijnde financieringslasten en afschrijving, ten opzichte van niet investeren in deze apparatuur, en
    3. wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
apparatuur waarmee de vorming van CO₂ wordt voorkomen of verminderd.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1 per gereduceerde kilogram CO₂-emissiereductie per jaar in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting
Let op: bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen niet in aanmerking. Aanpassingen en voorzieningen voor bestaande bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen onder voorwaarden wel in aanmerking. Zie punt 12 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMO

Bent u tevreden over deze pagina?