Selectieve NOₓ-reductie-installatie voor een crematieoven

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: G 4314
Jaar: 2024 (nieuw)
Fiscaal voordeel: 45% MIA

a. bestemd voor:
het omzetten van NOₓ uit de afgassen van een bestaande crematieoven door de injectie van ureum of ammoniak, waarbij het injecteren van ureum of ammoniak niet leidt tot een toename van het verbruik van fossiele brandstoffen,

b. bestaande uit:
een NOx-reductie-installatie met een ammoniak- of ureuminjectiesysteem.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:GMB

Bent u tevreden over deze pagina?