Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 2310
Jaar: 2024 (ongewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het in de open lucht in teeltgoten telen van gewassen: 

  • waarvan het gangbaar is dat deze in de volle grond geteeld worden, 
  • waarbij nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen niet uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater, en 
  • waarbij het drainwater wordt opgevangen en gerecirculeerd,

b. bestaande uit:
een teeltsysteem, een water- en mestgiftsysteem en met uitzondering van een foliekas, een regen- of drainwateropvang en een waterrecirculatiesysteem.

Toelichting
Onder bedrijfsmiddel A 2310 komen alleen teeltsystemen in de open lucht in aanmerking. Teeltsystemen onder glas komen niet in aanmerking.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMK, ID:LMT

Bent u tevreden over deze pagina?