7 oplossingen voor netcongestie bij bedrijven

Gepubliceerd op:
17 juni 2024

Het elektriciteitsnet is op veel plekken te vol. Bedrijven die een aansluiting willen of meer elektriciteit willen gebruiken, komen steeds vaker op een wachtlijst bij netbeheerders. Welke mogelijkheden hebben ondernemers als ze met deze 'netcongestie' te maken krijgen? In een onderzoeksrapport brengt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) succesvolle praktijkvoorbeelden in beeld met 7 praktische oplossingen voor bedrijven. 

Wachtlijst bij netbeheerders

Door de overstap van fossiele  op duurzame energie (energietransitie) neemt de vraag naar elektriciteit in Nederland toe. Op piekmomenten ontstaat dan file op het elektriciteitsnet: netcongestie. Netbeheerders moeten steeds vaker bedrijven die (extra) elektriciteit aanvragen, op een wachtlijst zetten.

Netbeheerders werken hard aan uitbreiding van het elektriciteitsnet om dit op te lossen. Dit kost veel tijd en geld. In de tussentijd is het belangrijk dat bedrijven efficiënter en bewuster omgaan met de ruimte op het net.

7 oplossingen

Ondernemers kunnen nu al kijken wat zij kunnen doen om efficiënter het elektriciteitsnet te gebruiken. RVO vroeg adviesbureau Merosch en onderzoeksbureau CE Delft verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

In het rapport staan 7 oplossingen. Deze zijn gebaseerd op 49 succesvolle praktijkvoorbeelden van bedrijven uit verschillende sectoren: 

  1. Sturen op energieverbruik van apparaten
  2. Opgewekte elektriciteit opslaan
  3. Elektriciteit omzetten naar andere energievormen
  4. Minder verbruiken als het net overbelast is (capaciteitsbeperkend contract)
  5. Netaansluiting delen (cable pooling)
  6. Opgewekte elektriciteit direct leveren aan een grote afnemer
  7. Eén contract samen met andere bedrijven (groepscontract)

Meeste kansen

Het rapport laat de potentie van die oplossingen zien voor Nederland tot 2030 en de verwachte kosten per oplossing voor bedrijven. Veel potentie zit in de mogelijkheden die bedrijven individueel kunnen oppakken. De kosten van alle oplossingen voor de afname van elektriciteit zijn voor bedrijven over het algemeen lager dan de kosten die zij moeten maken door de netcongestie.

Samenwerken met andere bedrijven

Bedrijven kunnen ook samen aan de slag (collectief). Collectieve oplossingen waar volgens het onderzoek grote kansen liggen zijn:

  • het delen van één bestaande netaansluiting door twee gebruikers (‘cable pooling’);
  • het afsluiten van groepscontracten, waarbij meerdere bedrijven gezamenlijk elektriciteitsvermogen afnemen van de netbeheerder (ook bekend als ‘energiehub’).  

Prioriteiten voor ondernemers

De onderzoekers concluderen dat ondernemers het beste kunnen beginnen met de oplossingen die zij zelf, individueel, kunnen oppakken. Het is daarbij belangrijk dat zij hun elektriciteitsverbruik in kaart brengen, nu en voor de komende jaren. Om te beoordelen of het mogelijk is een deel van de elektriciteit op een ander moment te gebruiken (flexibel stroomverbruik), is het nodig te weten wanneer de ondernemer stroom verbruikt (het verbruiksprofiel). Verder raadt het onderzoek ondernemers aan om bij de netbeheerder na te gaan of capaciteitsbeperkende contracten en groepscontracten mogelijk zijn.

Meer weten?

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?