Nederlandse bedrijven helpen de offshore-windenergiesector in Ierland

Gepubliceerd op:
16 november 2023

Nederlandse bedrijven zien enorme kansen in de snelgroeiende internationale offshore-windindustrie. Met verschillende programma’s helpt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze bedrijven om hun internationale doelen te realiseren. PIB Offshore Wind Ireland is hier een voorbeeld van.

Offshore-windenergie in Ierland

Ierland heeft het ambitieuze doel om 7 gigawatt aan offshore-windenergie te installeren voor 2030. Met het programma Partners for International Business (PIB) Offshore Wind Ireland wil de overheid Nederlandse expertise gebruiken om Ierland te helpen dit doel te halen. Daarnaast is het de bedoeling om in Ierland mogelijkheden te creëren voor Nederlandse bedrijven.

PIB Offshore Wind Ireland biedt niet alleen kansen voor grote bedrijven, maar ook voor start-ups zoals Lobster Robotics. Het bedrijf brengt met innovatieve technieken de diepzeebodem op een betaalbare manier in kaart.

Naast Lobster Robotics doet ook Holland Home of Wind Energy (HHWE) mee als penwoordvoerder van de PIB Offshore Wind Ireland.

HHWE en Lobster Robotics waren met PIB Offshore Wind Ireland op de Wind Energy Trade Show Ireland. "Deelname aan dit soort evenementen is goed voor de zichtbaarheid van Nederlandse bedrijven op de Ierse markt. En het kan zorgen voor een zachte landing," vindt Arjan Schutten van HHWE. Stephan Rutten van Lobster Robotics vult aan: "Door de handelsmissies en de PIB vonden we in Ierland een klant die enthousiast is om aan de slag te gaan met de Lobster Robotics technologie."

OEEC 2023

HHWE is dit jaar van de partij bij de Offshore Energy Exhibition & Conference 2023 (OEEC) op 28 en 29 november in RAI Amsterdam. Schutten: "De PIB Offshore Wind Ireland is net begonnen en we staan nog open voor nieuwe bedrijven. Bij het NL Paviljoen van de Nederlandse overheid op OEEC kan je de mogelijkheden ontdekken die programma's kunnen hebben in het internationaliseren van jouw bedrijf of product."

International Clean Energy Partnership

Naast PIB biedt RVO ook het International Clean Energy Partnership (ICEP) aan. Met dit programma helpt de overheid Nederlandse ondernemers uit de duurzame energiesector met internationaal zakendoen. Om deze doelgroep te steunen organiseert ICEP activiteiten zoals handelsmissies en conferenties. De ICEP-thema's omvatten: windenergie op zee, duurzame mobiliteit, zonne-energie, bio-energie, en waterstof.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?