Service menu right

Jachttrofee invoeren

U heeft in het buitenland gejaagd op dieren en u wilt het geschoten wild als jachttrofee meenemen of later laten invoeren. Vooral bij beschermde diersoorten heeft u vaak invoerdocumenten nodig. In sommige gevallen is invoeren zelfs helemaal verboden.

Beschermde dieren en planten mogen niet zomaar worden verhandeld, vervoerd, verzameld of gehouden. Hiervoor hebben overheden van verschillende landen regels en afspraken gemaakt en vastgelegd in de CITES-overeenkomst. Dit moet ervoor zorgen dat bedreigde dieren en planten niet uitsterven. De regels gelden ook voor producten die van beschermde dieren of planten komen of zijn gemaakt. Voor het in- of wederuitvoeren van de beschermde soorten vanuit of naar Nederland en de Europese Unie (EU) is vaak een CITES-vergunning nodig.

Definitie jachttrofee

Onder een jachttrofee verstaan we een dier of een gemakkelijk herkenbaar deel of afgeleid product daarvan, dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het is onbewerkt, verwerkt of bewerkt.
  • De jager heeft het legaal door jacht verworven voor persoonlijk gebruik door de jager.
  • Het wordt ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd door of namens de jager.
  • U gebruikt de trofee voor niet-commerciële doeleinden.

Voorwaarden

De Europese regelgeving ziet een zelf geschoten jachttrofee als persoonlijk bezit. U moet kunnen aantonen dat u een jachtvergunning had. U kunt de trofee zelf meenemen op de terugreis, maar ook laten nasturen. Dat laatste komt voor als een trofee eerst moet worden geprepareerd of bewerkt.

Benodigde documenten

U heeft bepaalde documenten nodig als u jachttrofeeën wilt invoeren. U vraagt deze bij ons aan. Uitgebreide informatie over de bijlagen leest u op de pagina 'Wel of geen CITES-soort'.

Dieren uit bijlage A

De staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten geen invoervergunningen voor jachttrofeeën van Bijlage A soorten meer af te geven. Deze aanvragen worden daarom afgewezen. Het invoeren van een jachttrofee van een Bijlage A soort is niet meer mogelijk.

Dieren uit bijlage B

De staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten voor jachttrofeeën van de volgende soorten geen invoervergunningen meer af te geven:

  • Breedlipneushoorn of witte neushoorn (Ceratotherium simum simum)
  • Nijlpaard (Hippopotamus amphibius)
  • Afrikaanse olifant (Loxodonta africana)
  • Moeflon (Ovis ammon)
  • Leeuw (Panthera leo)
  • IJsbeer (Ursus maritimus)

Aanvragen voor invoervergunningen worden voor deze soorten afgewezen. Het is niet meer mogelijk jachttrofeeën van deze soorten in te voeren.
Voor jachttrofeeën afkomstig van andere Bijlage B-soorten is een uitvoervergunning afgegeven door het land van oorsprong nodig.

Dieren uit bijlage C of D

Voor jachttrofeeën van de dieren uit bijlage C en D van CITES heeft u geen in- of uitvoervergunning nodig. U kunt deze gewoon uitvoeren, invoeren en (laten) verzenden.