Aquacultuur

Gepubliceerd op:
1 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 november 2022

Aquacultuur is het kweken van waterdieren en -planten. Bijvoorbeeld vissen, algen, schaal- en schelpdieren. Dit kan in zoet- en zoutwater, in kwekerijen op het land en in de zee. Werkt u in deze sector en heeft u een innovatief idee? Ontdek welke subsidies en netwerken er zijn.

Subsidies

Het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) stimuleert de ontwikkeling en verduurzaming van de aquacultuur. Uit dit fonds worden subsidies voor de aquacultuursector gefinancierd. Hiermee u kunt investeren in innovaties in uw sector. Ook worden er subsidies nationaal of uit andere Europese fondsen gefinancierd. 

Als er subsidies open zijn vindt u deze op Alle subsidies voor visserij en aquacultuur. Misschien kunt u voor uw project ook subsidie aanvragen uit een van de andere Europese fondsen, zoals Horizon Europe, LIFE of Interreg. In de Subsidie- en financieringswijzer vindt u een overzicht van alle subsidies.

Netwerken en nieuws 

Werkt u in de aquacultuur en heeft u een innovatief idee? Of zoekt u naar een netwerk om nieuwe ideeën op te doen? Deze netwerken kunnen interessant voor u zijn: 

Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (NSPA)

De Europese Unie ziet de kweek van aquacultuur als een belangrijk middel om voedsel- en milieuproblemen op te lossen. In het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) staat dat lidstaten hiervoor een NSPA maken. 

Ook Nederland heeft een plan gemaakt, met daarin een visie voor een duurzame ontwikkeling van de aquacultuur. Dit gaat over de jaren 2021 tot en met 2030. We houden rekening met het plan bij het uitvoeren van beleid voor de sector. Zo helpen we mee om de visie uit te voeren. U downloadt het NSPA hieronder.

Doelgroepen

Dit zijn de hoofddoelgroepen binnen deze sector:

  • viskweek 
  • schaal- en schelpdieren
  • macro algen, bijvoorbeeld zeewier
  • micro algen, bijvoorbeeld plankton 
  • overige aquacultuur 
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?