Rookgasreiniging

Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020
Gepubliceerd op:
16 februari 2017

Bij verbranding van houtige biomassa komt ongewenste emissie (uitstoot) vrij. Bijvoorbeeld van stikstofoxiden (NOx), fijnstof en koolmonoxide (CO).

Deze emissies kunnen gereduceerd worden met rookgasreiniging.

Eisen voor bioketels

In het Activiteitenbesluit zijn eisen gesteld aan de uitstoot van bioketels. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën vermogens. De omvang van de emissies wordt mede bepaald door het ketelontwerp en de brandstofkwaliteit: hoe schoner en gelijksoortiger de brandstof, hoe schoner de verbranding.

Verwijderen van NOx

Voor ketels tot ongeveer 2 MW (megawatt) is verwijdering van NOx uit rookgas technisch en economisch moeilijk haalbaar. Voor installaties boven de 2 MW wordt het pas technisch en economisch haalbaar om NOx uit het rookgas te verwijderen.

Om NOx te verwijderen zijn verschillende methodes beschikbaar, zoals selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) en katalytische reductie (SCR is met katalysatorblokken). SCR zorgt voor minder uitstoot dan SNCR, maar is dus vooral bij de ketels met grotere vermogens technisch economisch haalbaar.

Verwijderen van fijnstof

Voor het verwijderen van fijnstof zijn er meerdere opties, afhankelijk van de situatie. Bij bioketels wordt standaard grof stof (vanaf ongeveer 5 μm) eerst grotendeels afgevangen met een (multi-)cycloon.

Daarna kan het resterende fijne stof voor een groot deel worden afgevangen met een doekfilter of elektrostatisch filter (natte of droge ESP). Doekfilters zijn minder geschikt voor bioketels met lagere vermogens met veel starts en stops.

Lagere uitstoot en terugwinnen

NOx is deels op natuurlijke wijze aanwezig in brandstof. Daarnaast bepalen de mate van verbranding (volledige verbranding of niet) en de temperatuur voornamelijk de uitstoot van NOx en CO. Een systeem van gecontroleerde, getrapte verbranding kan voor een lage uitstoot van CO en NOx zorgen.

Voor terugwinning van CO2 uit de rookgassen zijn de technieken CCS (Carbon Capture and Storage) en CCU (Carbon Capture and Utilization) beschikbaar. Zo kan zuiver CO2 uit biomassarookgassen tegen lage kosten op grote schaal geproduceerd worden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden in kassen of industriële processen.

Vragen over bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?