EE centrale Eemshaven | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

EE centrale Eemshaven

27-08-2020

Eemsmond Energie BV wil een nieuwe aardgasgestookte elektriciteitscentrale realiseren in de Eemshaven (EE centrale Eemshaven). Deze productie-eenheid zal een vermogen hebben van maximaal 1150 MW. Eemsmond Energie doet dit om in de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voorzien en om een deel van de verouderde Nederlandse productiecapaciteit te vervangen.

Bij dit project is ervoor gekozen de benodigde besluiten in twee fasen in procedure te brengen. Dit project viel onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). De minister van EZ coördineerde alle voor het project benodigde vergunningen. Het bestemmingsplan voor de locatie had al de bestemming "energieproductie" en hoefde dus niet te worden aangepast.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.
  • Terinzagelegging startnotitie van 28 juli 2008 tot en met 8 september 2008.

Vergunningen fase 1

Milieueffectrapport (zie website Commissie m.e.r.)

  • Terinzagelegging ontwerpvergunningen van 19 januari 2010 tot en met 1 maart 2010.
  • Terinzagelegging vergunningen van 11 mei 2010 tot en met 22 juni 2010 (geen beroep).

Vergunningen fase 2

  • Terinzagelegging ontwerpvergunningen van 18 juni 2010 tot en met 29 juli 2010.
  • Terinzagelegging vergunningen van 1 oktober 2010 tot en met 12 november 2010 (geen beroep).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.