Wijzigingsbesluit kavels Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord)

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2021
Gepubliceerd op:
13 mei 2020

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Wind op zee - Wijzigingsbesluit.

Ontwerpwijzigingsbesluit kavels Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord)

Zienswijzen op ontwerpwijzigingsbesluit

Wijzigingsbesluit kavels Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?