Beter Benutten Bestaande 380 kV Ens - Zwolle - fase 2

Gepubliceerd op:
28 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2023

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Beter Benutten Bestaande 380 kV Ens - Zwolle.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen op ontwerp-wijzigingsbesluit

Aanvraag en vergunning

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Ontheffing Wet natuurbescherming, soortenbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvraag, (pdf, 4 MB) Ontwerpbesluit, (pdf, 117 kB) Besluit, (pdf, 138 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?