Hoogspanningsstation Tilburg

Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023
Gepubliceerd op:
18 februari 2022

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuw 380 kV hoogspanningsstation aanleggen ten noorden van Tilburg. De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Projectinformatie

Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast wordt met dit station de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg (het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost) op de landelijke ring aangesloten.

Stand van zaken

Op vrijdag 16 december 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 4 november 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet hier op een later moment uitspraak over.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?