Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - fase 1

Gepubliceerd op:
4 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

De volgende zienswijzen en reacties zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten:

Inpassingsplan

Printversies:

Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversies:

Milieueffectrapport (MER)

Aanvragen en besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1 Natuurbeschermingswet
Provincie Drenthe
Aanvraag

(pdf, 18 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 387 kB)

Besluit (pdf, 652 kB)

2

Omgevingsvergunning deelgebied RH

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag

(pdf, 36 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 436 kB)

Besluit (pdf, 1,2 MB)

3

Omgevingsvergunning deelgebied OM

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag

(pdf, 37 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 438 kB)

Besluit (pdf, 668 kB)

4

Omgevingsvergunning deelgebied DEE

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag

(pdf, 36 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 436 kB)

Besluit (pdf, 1,2 MB)

5

Omgevingsvergunning deelgebied cluster DEE

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag

(pdf, 27 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 429 kB)

Besluit (pdf, 1,2 MB)

p.s. Bijlage 5 van de vergunningaanvragen betreft het milieueffectrapport. Deze zit niet in het bestand van de aanvraag, maar treft u aan onder nummer 2. Milieueffectrapport (MER).

  Goedkeuringsbesluiten

  Notitie Reikwijdte en Detail

  De Ministers van EZ en IenM hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Deze notitie bevat een overzicht en samenvatting van de binnengekomen zienswijzen op de startnotitie (de concept-NRD) en de reactie daarop van het ministerie van EZ.

  Startnotitie Reikwijdte en Detailniveau

  Het Voornemen ('concept notitie Reikwijdte en Detailniveau', concept-NRD) voor dit windpark heeft in twee delen ter inzage gelegen:

  • Van 24 juni tot en met 4 augustus 2011: Startnotitie windpark De Drentse Monden (DDM)
  • Van 20 januari tot en met 1 maart 2012: Startnotitie windpark Oostermoer en samenhang windpark De Drentse Monden (OM-DDM)

  Advies Commissie m.e.r. op startnotitie De Drentse MondenAdvies Commissie m.e.r. op startnotitie Oostermoer-DDM 

  Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

  Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

  Contact Bureau Energieprojecten

  Bel 070 379 89 79

  bureauenergieprojecten@minezk.nl

  Bent u tevreden over deze pagina?