Windpark Fryslân - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021
Gepubliceerd op:
4 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Fryslân.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Milieueffectrapport (MER)

De Commissie m.e.r. heeft op verzoek van het ministerie van EZ een tussentijdse toets uitgebracht op het milieueffectrapport voor Windpark Fryslân van juli 2015. De aanvulling op het MER is in mei 2016 aan de Commissie voorgelegd. Over het MER en de aanvulling heeft de Commissie op 4 juli 2016 een toetsingsadvies uitgebracht. De initiatiefnemer heeft n.a.v. dit advies aanvullende informatie voorgelegd aan de Commissie. Hierover heeft de Commissie op 14 juli 2016 advies uitgebracht.

Adviezen Commissie voor de m.e.r.

Notitie reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Advies van de Commissie m.e.r.

Inpassingsplan

Ontwerpbesluit Besluit
  Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversies:

Printversies:

Coördinatiebesluit

In de Staatscourant van 30 juni 2015 is het coördinatiebesluit gepubliceerd van het project ’Windpark Fryslân’.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam vergunning tbv Windpark Fryslân Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1 Omgevingsvergunning
B&W van Sudwest-Fryslân

Aanvraag (pdf, 35 MB)

Aanvullingen en bijlagen (pdf, 28 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 8 MB) Besluit (pdf, 5 MB)
2 Ontheffing Bouwbesluit
B&W van Sudwest-Fryslân
Aanvraag (pdf, 3 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 1 MB)
3 Nbw-vergunning
GS van Fryslân

Aanvraag en bijlagen (pdf, 15 MB)

Aanvullingen en bijlagen (pdf, 22 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 32 MB) Besluit (pdf, 30 MB)
4 Flora- en faunawetontheffing
Staatssecretaris van EZ, RVO

Aanvraag (pdf, 12 MB)

Aanvulling (pdf, 4 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 7 MB) Besluit (pdf, 7 MB)
5 Watervergunning
Minister van IenM, RWS

Aanvraag (pdf, 44 MB)

Aanvullingen en bijlagen Deel 1 (pdf, 48 MB)

Aanvullingen en bijlagen Deel 2 (pdf, 35 MB)

Ontwerpbesluit (pdf,  15 MB) Besluit (pdf, 16 MB)
6 Wbr-vergunning
Minister van IenM, RWS

Aanvraag en bijlagen(pdf, 21 MB)

Aanvullingen bijlagen Deel 1 (pdf, 48 MB)

Aanvullingen bijlagen Deel 2 (pdf, 33 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 13 MB) Besluit (pdf, 18 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?