Windpark Zeewolde - fase 1

Gepubliceerd op:
30 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Zeewolde.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Milieueffectrapport (MER)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Inpassingsplan

Ontwerpbesluit Besluit
  Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Vergunningen en besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Watervergunning

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvraag (pdf, 16 MB)

Aanvulling (pdf, 16 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 12 MB) Besluit (pdf, 14 MB)
2

Wet natuurbescherming vergunning

GS Flevoland

Aanvraag (pdf, 16 MB)

Aanvulling (pdf, 5 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 624 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
3

Wabo vergunning

B&W Zeewolde

Aanvraag (pdf, 272 kB)

Bijlage A (pdf, 48 MB)

Bijlage B (pdf, 39 MB)

Aanvulling  overzicht (pdf, 1 MB)

Aanvulling  deel A (pdf, 37 MB)

Aanvulling deel  B (pdf, 44 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 10 MB)

Besluit (pdf, 10 MB)

Bijlagen 1 t/m 4 (pdf, 18 MB)

Bijlagen 5 en 6 (pdf, 44 MB)

Bijlage 7: zie MER

Bijlage 8 t/m 11 (pdf, 42 MB)

 

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?