Windpark Zeewolde - fase 2

Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021
Gepubliceerd op:
30 oktober 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Zeewolde.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Watervergunning (waterlozing)

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 240 kB) Besluit (pdf, 12 MB)
2

Ontheffing Wet natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvraag (pdf, 34 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 207 kB) Besluit (pdf, 509 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?