Droogtechniek in de industrie

Gepubliceerd op:
13 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2023

In de industrie liggen er kansen om energie te besparen op drogen. Drogers gebruiken thermische warmte uit kostbaar gas en elektriciteit. Hierdoor brengen ze hoge kosten en hoog energiegebruik met zich mee.

Soorten drogers

Er bestaan 3 groepen van thermische drogers:

  • Convectieve drogers. Dit zijn alle luchtdrogers zoals sproeidrogers, flashdrogers, fluïde bed- en banddrogers. Het product komt in direct contact met het warmtemedium (meestal hete lucht). Deze soort drogers komt het meest voor.
  • Conductieve drogers. Conductieve drogers zijn drogers waarvan het product van het warmtemedium is gescheiden door een wand. Het zijn indirecte drogers. Een kleine luchtstroom is nodig om het verwijderde water af te voeren. Voorbeelden zijn vacuümdrogers, drumdrogers, stoomdrogers, dunne filmdrogers (ATFD) en vriesdrogers. In het algemeen zijn dit soort drogers energiezuiniger dan convectieve drogers.
  • Radiation. Bijvoorbeeld infrarood en di-elektrisch drogen. Dit zijn meestal langzamere drogers die veel energie vragen.

Typisch energieverbruik en efficiëntie

Typisch energieverbruik en efficiëntie

Droger type

Soort thermische droger

Typisch energieverbruik (kJ/kg water)

Thermische efficiëntie (%)

Sproeidroger

Convectief

4500-11500

65-20

Fluide beddroger

Convectief

4000-6000

58-38

Flashdroger

Convectief

4500-9000

51-26

Banddroger

Convectief

4000-6000

58-28

ATFD dunne filmdroger

Conductief

3000-4000

77-58

Drumdroger

Conductief

3200-6500

72-35

Vriesdroger

Conductief

2500-5500

27-23

Infrarooddroger

IR

8600-10000

58-23

Bron: Handbook of Industrial Drying, 4th Edition, A.S. Mujumdar, CRC Press, 2015.

Subsidies en financiering

Voor verduurzaming en energiebesparing zijn verschillende subsidies beschikbaar.

Achtergrondinformatie

Onderstaande downloads geven u meer technische informatie over de droogtechnieken in de industrie.

Hergebruik van energie uit afgasstroom

Veel processen in fermentatie of voedingsproducties kennen een wassectie voor niet wateroplosbare middelen. Efficiënt energiegebruik kan tot wel 35% besparing opleveren.

Energie besparen bij sproeidrogers

Een sproeidroger is een van de meest gebruikte drogers die uit oplossingen, emulsies, slurries of dergelijke, poedervormige, droge producten maakt. Onderstaande factsheet laat een een stapsgewijze aanpak zien met mogelijkheden voor energiebesparing. 

Warmte-integratie met heat matrix warmtewisselaarstechnologie

Warmteterugwinning uit droger kan voor vervuiling en slijtage zorgen. Technologieleverancier Heat Matrix laat voorbeelden zien uit de eiwitindustrie en de chemische industrie (PVC).

Meer informatie vindt u in de factsheets hieronder.

Bent u tevreden over deze pagina?