Scheidingstechnologie in de industrie

Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2023
Gepubliceerd op:
21 juni 2017

Heeft u een vraag over scheidingstechnologie? Met deze pagina helpen wij u bij het vinden van een oplossing voor uw vraagstuk. We weten uit ervaring dat de energie-efficiëntie beter wordt bij samenhang tussen productzuiverheid, kwaliteit en kostenbeheersing.

Scheidingstechnologieën in Nederland

Scheidingstechnologieën maken gebruik van drijvende krachten zoals druk, elektrische spanning, relatieve vluchtigheid en concentratiegradiënten. Deze technologie maakt ook gebruikt van verschillen in chemische en fysische eigenschappen van componenten in uw mengsel zoals:

  • smeltpunt
  • kookpunt(relatieve) dichtheid
  • oplosbaarheid
  • affiniteit
  • vorm
  • grootte

Het gebruik van deze drijvende krachten en componenteigenschappen resulteert in een groot aanbod van beschikbare scheidingstechnieken.

In Nederland gebruiken we per jaar 200 petajoule voor scheidingsprocessen in de chemische en raffinage-industrie. De inzet van nieuwe scheidingstechnologie biedt kansen voor een goede terugverdientijd van energiebesparende maatregelen.

Ontwikkeling in technologie

Membraantechnologie

Sinds 2015 zien we een versnelde ontwikkeling van Organisch Solvent Nanofiltratie (OSN). OSN is een nieuwe ontwikkeling binnen de bestaande membraantechnologie voor het scheiden van waterige oplossingen. Bijvoorbeeld in zuivelsector, afvalwaterbehandeling, drinkwaterproductie. 

Vloeistof/vaste filtratie

Vloeistof/vaste filtratie bestaat al tientallen jaren. De wetenschappelijke basis van deze techniek is in de afgelopen jaren sterker geworden.

Reactieve distillatie

Reactieve distillatie groeide uit tot een volwassen technologie die onderdeel is van het product-portfolio van verschillende gerenommeerde technologieleveranciers.

Dividing Wall Column-technologie

Dividing Wall Column-technologie (DWC) wordt in de afgelopen jaren vooral gebruikt in de chemische industrie en vooral in raffinage. Alle grote technologieaanbieders hebben DWC in hun portfolio. Sommige leveranciers van DWC-technologie slagen erin om complexe scheidingsproblemen met DWC op te lossen. En voldoen tegelijkertijd aan verschillende strenge doelstellingen op het gebied van opex, capex, productkwaliteit en energie-efficiëntie.

Energie-efficiëntie

De scheidingstechnologieën bieden verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie. Een klassieke winnaar is scheiding zonder verdamping (membraantechnologie). Een andere winnaar is de intensivering van het proces door functies op microschaal te combineren (reactieve destillatie) of door warmte op korte afstand te hergebruiken (scheidingswand - kolommen). U kunt de hoeveelheid bespaarde energie vertalen in zowel opex-reductie als een structurele CO2-emissiereductie. Dit hangt af van de brandstofsoort die u in uw proces gebruikt.

Best practice

Bent u tevreden over deze pagina?