Energiemanagement

Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2023
Gepubliceerd op:
18 september 2017

Energiemanagement houdt in dat een organisatie structurele maatregelen neemt om het energiegebruik te verduurzamen en het gebruik aan grondstoffen te minimaliseren.

Kern van energiemanagement

De kern van energiemanagement is het voortdurend doorlopen van de plan-do-check-act/adapt-cyclus om de energie-efficiëntie te vergroten. Daarbij gaat het om beleid maken, acties plannen, maatregelen uitvoeren, resultaten controleren en op basis daarvan nieuwe acties uitvoeren of nieuw beleid maken.

Bij energiemanagement probeert u de organisatie zo te organiseren dat verduurzamingsdoelstellingen gehaald worden en continu verbeterd worden. Omdat dit een uniformeel proces is, is er ook een wereldnorm voor energiemanagement: ISO 50.001.

Organisaties die al een milieumanagementsysteem hebben zoals ISO 14.001 kunnen deze uitbreiden met een energiemodule (ISO 14.051). Daarnaast zijn er in Nederland vergelijkbare zorgsystemen in gebruik zoals BREEAM of de Milieuthermometer Zorg.

Heeft uw organisatie een erkend zorgsysteem? Dan heeft u een vrijstelling voor de EED-auditplicht en voor enkele onderdelen van de onderzoeksplicht energiebesparing.

Voor organisaties die geïnteresseerd zijn in een energiemanagementsysteem, maar geen certificaat of erkenning willen, hebben wij de Basischeck Energiezorg gemaakt. De Basischeck Energiezorg is ontwikkeld uit jarenlange ervaring met energiemanagementsystemen. De Basischeck bestaat uit een 14 vragen, waarmee u kunt bepalen aan welke elementen van energiemanagement u voldoet en aan welke niet.

Directiebeoordeling

Een van de belangrijkste onderdelen uit het energiemanagementsysteem is de directiebeoordeling of management review. Zonder een directiebeoordeling hebben de gedane inspanningen eigenlijk geen waarde. De directie van uw organisatie moet het energiemanagementsysteem ieder jaar beoordelen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft werken. De directie stelt daarvoor een ‘directiebeoordeling’ (management review) op.

Uit de directiebeoordeling moet duidelijk blijken dat uw directie actief met energiemanagement bezig is en dit ook in de toekomst zal blijven doen.

Energiemanagementsysteem invoeren

U bent vrij in uw keuze voor een energiemanagementsysteem. Voor de Basischeck Energiezorg is er het hulpmiddel Energiemanagement in 14 vragen. Hiermee kunt u het energiemanagementsysteem op elk van de 14 onderdelen uit de Basischeck Energiezorg verbeteren als eerste aanzet tot een volledige invoering van energiemanagement.

Is energiemanagement iets voor uw bedrijf?

Volg onderstaande stappen en bepaal zo of een energiemanagement interessant is voor uw organisatie.

Schema EMS functionaliteiten

Softwaresystemen voor energiemanagement

Met een ICT-systeem bestaande uit hardware en software realiseert u eenvoudig en met een korte terugverdientijd een blijvend lagere energierekening. De terugverdientijd van een energiemanagementsysteem is vaak slechts 1 jaar en levert met weinig inspanning besparingen van 21% (scholen) tot 33% (kantoren) van uw energiekosten op.

Milieumanagement volgens de ISO 14.001

Energiemanagement kan ook deel uitmaken van een breder milieumanagementsysteem om milieurisico's te beheersen en bedrijfsprocessen te verbeteren. ISO 14.001 is een van de meest toegepaste systemen voor milieumanagement. Aanvullende normen uit de ‘ISO 14.000-familie’ behandelen specifieke milieuonderwerpen zoals auditing, milieulabeling en levenscyclusanalyse.

Is uw organisatie al gecertificeerd voor ISO 14.001? Dan kan daar het milieu-aspect energie aan worden toegevoegd. De ISO 50.001 norm is specifiek geschreven voor energiemanagement en gaat dieper in op energiemanagement dan de ISO 14.001.

Bent u tevreden over deze pagina?