Overige informatie voor fokkerijorganisaties

Gepubliceerd op:
16 december 2022

Wilt u meer weten over de controles, weten en regels bij de erkenning van een fokkerijorganisatie? En welke rechten heeft een fokker als die meedoet aan een fokprogramma? Wij hebben alles voor u op een rij gezet.

Meedoen aan een fokprogramma

Een fokker kan meedoen aan een goedgekeurd fokprogramma als de fokker (raszuivere) fokdieren van dat ras heeft. En als de fokker deze dieren houdt binnen het geografisch gebied van dat fokprogramma. De fokker hoeft geen lid te zijn van uw fokkerijorganisatie. Houdt de fokker fokdieren in het buitenland? In het overzicht van erkende fokkerijorganisaties staat of het fokprogramma ook in dat land wordt uitgevoerd. 

Een fokker die meedoet aan een fokprogramma voor een bepaald ras heeft het recht om:

  • raszuivere fokdieren in te schrijven in de hoofdsectie van het stamboek dat u heeft gemaakt;
  • dieren in te schrijven in een aanvullende sectie als u deze heeft gemaakt;
  • hybride varkens te registreren in een fokregister dat voor het ras, de foklijn, of kruising is gemaakt;
  • deel te nemen aan prestatieonderzoek en genetische evaluatie als u dit uitvoert;
  • een zoötechnisch certificaat op te vragen voor fokdieren, of levende producten daarvan;
  • actuele resultaten te ontvangen van het prestatieonderzoek of de genetische evaluatie voor de dieren, als deze er zijn;
  • toegang te krijgen tot andere diensten die uw organisatie aan deelnemende fokkers biedt. Bijvoorbeeld diensten van DNA-onderzoek of het gebruik van hulpmiddelen voor het berekenen van inteelt.

Lid worden van een fokkerijorganisatie

Als uw organisatie lidmaatschap mogelijk maakt, dan hebben fokkers het recht om lid te worden van uw fokkerijorganisatie. Een fokker mag dan meedoen aan het vaststellen en ontwikkelen van het fokprogramma. Op Erkenning fokkerijorganisaties staan de regels van het huishoudelijk reglement.

Geschillen

Is er een geschil tussen fokkers? Of is er een geschil tussen uw organisatie en een fokker? U bent als erkende fokkerijorganisatie verantwoordelijk deze te behandelen zoals in uw geschillenregeling is opgenomen. Een geschil is als partijen serieus met elkaar van mening verschillen.

Alle leden, fokkers en aangeslotenen krijgen dezelfde behandeling. Staat de afhandeling van geschillen in het huishoudelijk reglement? Dan hoeft u geen apart geschillenreglement te hebben. U mag zelf bepalen hoe de geschillenregeling eruitziet. Hiervoor zijn geen voorwaarden genoemd in de regels.

Het is belangrijk dat uw organisatie geschillen over het fokprogramma op een nette manier oplost. Dit moet op de manier die in de geschillenregeling vermeld staat. Komt u er als organisatie niet uit met de fokker? En heeft het geschil te maken met de Fokkerijverordening? Wij kunnen u dan uitleg geven over de regels. Wij lossen geen geschillen op tussen organisaties en fokkers. Komt u uiteindelijk niet tot een oplossing? Dan kunt u de civiele rechter vragen om een uitspraak te doen.

Controle en handhaving

Wij controleren regelmatig of een erkende fokkerijorganisatie zich houdt aan de voorwaarden uit de Fokkerijverordening. Controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan hier een onderdeel van zijn. De NVWA bezoekt dan uw organisatie. Ook houden wij rekening met de resultaten van eerdere controles en mogelijke risico’s op niet-naleving van de regels.

Worden er tijdens een controle overtredingen vastgesteld? Dan kunnen wij maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het schorsen van de uitgave van zoötechnische certificaten. Maar ook het schorsen of intrekken van de goedkeuring van een fokprogramma of erkenning.

Periodieke controle

Ieder jaar selecteren wij een paar organisaties voor een controle. Dit doen we ook zonder directe aanleiding. Wij controleren dan op specifieke onderwerpen. Deze gebruiken we ook als thema in de communicatie. We geven de onderwerpen extra aandacht op de website, en brengen u op de hoogte van de specifieke regels.

Worden er veel dezelfde fouten gemaakt? Dan brengen wij ook de niet-gecontroleerde organisaties op de hoogte van de regels en veel voorkomende fouten. We sturen dan bijvoorbeeld een brief of een e-mail. Wij verwachten dan van organisaties dat zij intern verbeteringen doen. Ook als zij niet zijn gecontroleerd.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving? Lees alles over:

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?