Erkenning fokkerijorganisaties

Gepubliceerd op:
16 december 2022

Heeft u een fokkerijorganisatie? Zoals een stamboekvereniging of fokkerijgroepering. Dan kunt u een erkenning aanvragen en fokprogramma’s uitvoeren. Kijk of u aan de voorwaarden voldoet en hoe u een erkenning aanvraagt.

Doel en voordelen van een erkenning

Het doel van een erkenning is om alle erkende organisaties op dezelfde manier te laten werken. Er gelden regels als er iets verandert in bijvoorbeeld het fokprogramma of het geografisch gebied. Ook mag u voor de handel in de Europese Unie (EU) alleen zoötechnische certificaten uitgeven volgens een afgesproken model.

Het voordeel van een erkenning is het makkelijker maken van de handel. In alle lidstaten van de EU gelden dezelfde regels voor handel in raszuivere dieren. En voor levende producten daarvan, zoals sperma, eicellen en embryo’s.

Voor wie

Stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen kunnen een erkenning aanvragen. U bent niet verplicht om dit te doen. U mag een stamboek of fokregister bijhouden zonder een erkenning. Wilt u voor raszuivere dieren zoötechnische certificaten afgeven? Dan moet u wel een erkenning hebben. Meer informatie leest u op Zoötechnische certificaten.

Voor welke diersoorten

Stamboekverenigingen kunnen een erkenning aanvragen voor raszuivere:

 • paarden
 • ezels
 • varkens
 • schapen
 • geiten
 • runderen
 • buffels

Fokkerijgroeperingen kunnen een erkenning aanvragen voor hybride varkens.

Voorwaarden

Om een erkenning te krijgen houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie staat ingeschreven bij de KVK en het hoofdkantoor is in Nederland.
 • Uw organisatie heeft een huishoudelijk reglement. Hierin staan de rechten en plichten van de organisatie en van de fokkers. In het huishoudelijk reglement staat ook een artikel over geschillen.
 • Uw organisatie heeft tenminste één goedgekeurd fokprogramma. Hieronder vallen genoeg fokdieren. Ook zijn er genoeg fokkers om het fokprogramma uit te voeren. Het fokprogramma stuurt u naar ons toe voor goedkeuring. U heeft een goedgekeurd fokprogramma nodig om een definitieve erkenning te krijgen.
 • Uw organisatie heeft geschikte faciliteiten, apparaten en medewerkers om de taken uit het fokprogramma uit te voeren.
 • Uw organisatie controleert de afstamming van de fokdieren. Ook verzamelt u gegevens over de fokdieren.

Aanvragen

De erkenning gaat over de manier waarop uw fokkerij werkt. U vraagt die daarom aan op naam van de organisatie. U logt hiervoor in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Vraagt u voor de eerste keer een erkenning aan? Neem dan contact met ons op, voordat u de aanvraag indient. Een aanvraag doen is veel werk. Samen bekijken wij of uw organisatie in aanmerking komt. 

Wij nemen alleen complete aanvragen in behandeling. Stuur daarom ook het formulier Fokprogramma fokkerijorganisaties naar ons op. Hierover leest u meer op Fokprogramma’s.

Bijlagen bij uw aanvraag

Stuur samen met uw aanvraag de volgende bijlagen naar ons toe:

Na uw aanvraag

Na het versturen van uw erkenningsaanvraag krijgt u direct een ontvangstbevestiging.

Controle eerste aanvraag

Wij controleren of uw aanvraag compleet is en of u alle bijlagen heeft meegestuurd. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u daarover binnen 2 weken een brief van ons. In de brief staat wat er ontbreekt en wanneer u deze informatie moet toesturen. Ontvangen wij deze informatie opnieuw niet of niet compleet? Dan nemen we de aanvraag niet in behandeling. U krijgt daarover ook een brief van ons.

Controle door de NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert alle fokkerijorganisaties die voor het eerst een erkenning aanvragen. Hebben wij uw aanvraag ontvangen? Dan neemt de NVWA contact met u op om een afspraak te maken voor een controle. Zij maken een rapport van dit bezoek en sturen dit naar ons toe. De conclusie uit het rapport nemen wij mee in onze beoordeling van uw erkenningsaanvraag.

Beslissing

U krijgt binnen 20 weken na de ontvangst van uw volledige aanvraag een beslissing op uw aanvraag. Als wij uw aanvraag afwijzen leggen we in de beslisbrief uit waarom. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen, leest u in de beslisbrief.

Erkenning terugdringen TSE-gevoeligheid

Een schapenstamboek of fokkerijorganisatie kan bij ons een erkenning aanvragen voor een fokprogramma om TSE-gevoeligheid terug te dringen. Houdt u schapen? En neemt u deel aan een goedgekeurd fokprogramma voor het terugdringen van TSE-gevoeligheid? U kunt bij ons een erkenning aanvragen voor uw TSE-resistente schapenkoppel.  Op Erkenning terugdringen TSE-gevoeligheid leest u de voorwaarden en hoe erkenning aanvraagt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?