Vergoeding voor deelnemers ANLb

Gepubliceerd op:
2 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2022

Bent u een deelnemer van een agrarisch collectief? U kunt een vergoeding krijgen van uw collectief voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)? U beheert bijvoorbeeld uw landbouwgrond. En u registreert uw percelen. U meldt aan uw collectief wat u heeft gedaan voor uw beheer. En als hierin iets verandert.

Hoe krijg ik de vergoeding?

U kunt een vergoeding krijgen voor ANLb als u een contract heeft met een agrarisch collectief. Uw collectief vraagt elk jaar de betaling voor ANLb aan. Voor de vergoeding gelden voorwaarden. Hieraan moet u zich houden. U heeft daarover afspraken gemaakt met uw collectief.

Beheeractiviteiten uitvoeren

U beheert uw landbouwgrond en/of landschapselementen (bijvoorbeeld een bomenrij of poel). Dit beschermt of verbetert u voor dieren of planten. Daarover maakt u afspraken met uw collectief. U maakt bijvoorbeeld een kruidenrijke akkerrand op uw landbouwgrond. Met bijvoorbeeld de bloemen op uw akkerrand trekt u insecten aan voor de vogels. Heeft u vragen over uw beheer? Neem dan contact op met uw collectief.

Registreer uw percelen

U moet ook uw percelen intekenen en bijwerken in het programma Mijn percelen. Kijk voor meer informatie op de pagina Percelen registreren. In Mijn percelen geeft u met een gewascode aan welk gewas u teelt. Deze moet passen bij de activiteiten die u doet voor uw beheer. Hierover maakt u afspraken met uw collectief.

Uw collectief zet uw percelen voor ANLb klaar in het programma SCAN-GIS van BoerenNatuur. Staan uw percelen klaar? U neemt uw percelen over in Mijn percelen. Dit doet u met de kaartlaag ANLb. Klopt de kaartlaag volgens u niet? Neem dan contact op met uw collectief. U kunt alleen een betaling krijgen als u alle percelen heeft overgenomen in Mijn percelen. Uw collectief gebruikt uw percelen om de betaling bij ons aan te vragen.

Werk uw percelen bij

Gaat u bijvoorbeeld een ander gewas telen? Of heeft u een perceel niet meer in gebruik? Geef de verandering dan zo snel mogelijk door aan uw collectief. In Mijn percelen geeft u de gewascode op van het gewas dat u teelt. En past u de einddatum van het perceel aan dat u niet meer in gebruik heeft.

Combinatie gewas- en pakketcode

Wilt u weten welke gewascodes u moet kiezen bij de pakketcodes? Kijk dan in de Tabel combinatie gewas- en pakketcode (excel). Gaat u een andere activiteit doen dan gepland? U geeft dit ook door in Mijn percelen en aan uw collectief.

Uitgevoerde beheeractiviteiten melden

Heeft u een beheeractiviteit uitgevoerd? Neem dan contact op met uw collectief. Het collectief meldt dit bij ons. Meer informatie hierover leest u op de website van BoerenNatuur.

Wijziging doorgeven

Is het beheerjaar al begonnen? En verandert er iets in uw beheer? U kunt in uw situatie mogelijk geen beheer uitvoeren. Geef veranderingen in uw beheer zo snel mogelijk door aan uw collectief. En voordat de beheeractiviteit begint. Neem altijd eerst contact op met uw collectief. Die geeft aan of de verandering mag.

Het collectief moet deze binnen 14 kalenderdagen aan ons doorgeven. U geeft een verandering door als u bijvoorbeeld uw gras niet op tijd kunt maaien. Heeft u bijvoorbeeld broedende vogels op uw landbouwgrond? Dan kunt u pas later maaien.

Het nieuwe GLB komt eraan

Wist u dat u zich nu alvast kunt voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023? Beluister bijvoorbeeld onze podcasts en lees meer over de nieuwe eco-regeling. Alles over het nieuwe GLB vindt u op rvo.nl/nieuw-glb. Het beleid dat toekomstbestendig boeren sterker gaat belonen.

Vragen over ANLb?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?