Vergoeding voor deelnemers ANLb

Gepubliceerd op:
2 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2023

Neemt u deel aan een agrarisch collectief? Dan kunt u van uw collectief een vergoeding krijgen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). U registreert uw percelen bij ons. En in overleg met uw collectief voert u het beheer uit dat in een contract is vastgelegd.

Hoe krijg ik de vergoeding?

U kunt een vergoeding krijgen voor het ANLb als u een contract heeft met een agrarisch collectief. U vraagt de vergoeding bij uw collectief aan. Aan de vergoeding zitten voorwaarden. Hieraan moet u zich houden. U heeft daarover afspraken gemaakt met uw collectief.

Let op: het is belangrijk is dat u zo snel mogelijk (en uiterlijk voor 1 januari) bij het collectief aangeeft dat u wilt deelnemen aan het ANLb. U bekijkt daarna samen met uw collectief welk beheer mogelijk is. 

Beheeractiviteiten uitvoeren

U beheert landbouwgrond en/of landschapselementen (bijvoorbeeld een bomenrij of poel). Met uw collectief spreekt u af wat u doet voor water, klimaat of voor een goede leefomgeving voor dieren. Ook spreekt u af op welk perceel u dit doet. Het kan zijn dat u op meerdere percelen beheer uitvoert met verschillende activiteiten. U zorgt bijvoorbeeld voor een kruidenrijke akkerrand op uw landbouwgrond met daarnaast een struweelrand. Of u heeft een plas-dras in combinatie met kruidenrijk grasland.

Registreer uw percelen

Teken uw percelen in via Mijn percelen. Kijk voor meer informatie op de pagina Alles over percelen registreren. In Mijn percelen geeft u met een gewascode aan welk gewas u teelt. Deze code moet passen bij het gewas of landschapselement dat op het perceel aanwezig is. Hierover maakt u afspraken met uw collectief. Uw collectief geeft informatie over het beheer aan ons door. Wij controleren of het beheer gelijk is aan de ligging van uw percelen.

Werk uw percelen bij

Gaat u een ander gewas telen? Of heeft u een perceel met een contract voor het ANLb niet meer in gebruik? Geef de verandering dan zo snel mogelijk door: in Mijn percelen én aan uw collectief. In Mijn percelen geeft u de gewascode op van het gewas dat u teelt. En past u de einddatum van het perceel aan dat u niet meer gebruikt.

Combinatie gewas- en pakketcode

Wilt u weten welke gewascodes u kunt kiezen bij het beheer? Kijk dan in de tabel Gewas- en pakketcode (Excel). U vindt de tabel onderaan deze paragraaf. In overleg met het collectief kunt u misschien een andere activiteit uitvoeren. Geef dit ook door in Mijn percelen.

Uitgevoerde beheeractiviteiten melden

Een aantal beheeractiviteiten moet gemeld worden wanneer die is uitgevoerd. Het collectief laat u weten wanneer dat zo is. In dat geval geeft u aan uw collectief door wanneer het beheer is uitgevoerd. Het collectief geeft het weer door aan ons.

Wijziging in uw ANLb doorgeven

Is het beheerjaar al begonnen? En verandert er iets in uw beheer? Een verandering is bijvoorbeeld dat u uw gras niet op tijd kunt maaien, omdat u broedende vogels op uw landbouwgrond heeft. Dan kunt u pas later maaien.

Geef veranderingen in uw beheer zo snel mogelijk door aan uw collectief. En voordat de beheeractiviteit begint. Neem altijd eerst contact op met uw collectief. Dit geeft aan of de verandering mag.

Het collectief moet de verandering in beheer aan ons doorgeven.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?