Stappenplan aanvraag subsidie HMV

Gepubliceerd op:
18 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
21 december 2022

Wilt u de subsidie Hoogwaardige mestverwerking (HMV) aanvragen? Bereid uw aanvraag op tijd voor. Die kan namelijk enige tijd kosten. Op deze pagina vindt u een stappenplan om uw subsidieaanvraag HMV voor te bereiden.

Stap 1: Verzamel kenmerken mestverwerkingsinstallatie

Verzamel alvast deze kenmerken van die mestverwerkingsinstallatie die u wilt bouwen of verbouwen:

 • processen die u gaat gebruiken en in welke volgorde
 • mestsoorten die uw installatie gaat verwerken
 • producten die uw installatie kan maken
 • afzet en afvoer van de producten
 • verwerkingscapaciteit per jaar

Stap 2: Vind locatie

Wilt u een nieuwe mestverwerkingsinstallatie laten bouwen? Zorg dat u een locatie vindt:

 • die geschikt is voor grootschalige mestverwerking;
 • waar milieu en water aanvaardbaar worden belast.

Tip: Organiseer een omgevingstafel. Dat is een vooroverleg met gemeente, omwonenden en andere betrokkenen over onder andere de omgevingsvergunning. Kijk voor meer informatie op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Stap 3: Check registratie intermediair bedrijf

Heeft u een intermediair bedrijf? Maar staat uw bedrijf nog niet bij ons ingeschreven? Registreer u via Hoe registreren intermediair. Doe dit op tijd. Het kan 2 maanden duren voordat uw bedrijf is geregistreerd. Als uw aanvraag voor intermediair vóór sluiting van de aanvraagperiode (12 januari 2023) definitief rond is, kunt u de subsidie HMV aanvragen.

Stap 4: Verzamel documenten (planning, begroting, overeenkomsten)

Verzamel deze documenten zodat u ze kunt bijvoegen bij uw aanvraag:

Planning

Overzicht van uw bouwproject en wanneer u welke werkzaamheden laat uitvoeren.

Begroting

Het helpt bij de beoordeling van uw aanvraag als u de kosten zo veel mogelijk onderbouwt met offertes. Gebruik voor uw begroting dit format:

Financieringsplan

In uw financieringsplan noemt u in elk geval:

 • kosten voor de aanschaf of aanpassing installatie
 • financiering: hoeveel eigen vermogen, hoeveel vreemd vermogen?
 • periode van de financiering
 • rentepercentage van de financiering
 • levensduur van de installatie, afschrijvings- en onderhoudskosten
 • omzet die installatie oplevert

Mestaanvoerplan

Het mestaanvoerplan maakt de herkomst van de mest duidelijk. Minimaal 90% moet afkomstig zijn van staldieren. Lever het bewijs met contracten en/of mestleveringsovereenkomsten tussen mestleverancier(s) en uw mestverwerkend bedrijf

En verder...

 • omgevingsvergunning milieu en bouw (milieuvergunning)
 • andere vergunningen die u voor de productie nodig heeft, zoals een lozingsvergunning of een vergunning natuurbeschermingswet
 • Zit u in een verbetertraject? Of heeft u een gedoogvergunning? Stuur hiervan een bewijs mee, bijvoorbeeld een brief van de gemeente of provincie.

Stap 5: Zelf aanvragen of iemand machtigen?

Uiteraard kunt u zelf de subsidie aanvragen. Maar u kunt de aanvraag ook door iemand anders laten doen. In dat geval moet u diegene eerst machtigen voor regelingen en subsidies

Stap 6: Check eHerkenning 3

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Stap 7: Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 december 2022 00:01 uur tot en met 12 januari 2023 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Stap 8: Na uw aanvraag

Als de aanvraagperiode is gesloten, beoordelen wij uw aanvraag. Wij geven uw aanvraag punten. Dat doen wij met alle aanvragen. Daarna zetten wij alle aanvragen in een rangvolgorde. De aanvrager met de meeste punten krijgt als eerste subsidie, daarna de aanvrager die op de 2e plaats staat. En zo door totdat de subsidiepot leeg is.

Heeft u subsidie gekregen? Dan start u uw project op de datum die u bij uw aanvraag heeft opgegeven. Elk jaar geeft u ons een voortgangsrapportage. Lees meer informatie over het proces na uw aanvraag.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?