Bijna open voor aanvragen

Hoogwaardige mestverwerking (HMV)

Gepubliceerd op:
2 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2022

Heeft u plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen? Of om een bestaande installatie te laten verbouwen? Dan staat u voor grote investeringen. Daarvoor kunt u een bijdrage van de overheid krijgen. Dat kan met de Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV).

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Minimaal € 125.000, maximaal € 2.000.000
Totaal budget:
€ 5.700.000

U kunt deze subsidie nog niet aanvragen. We verwachten dat de aanvraagperiode na de zomer van 2022 begint.

Voor wie?

De subsidie HMV is voor bedrijven die een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie laten bouwen. Of die een bestaande installatie laten verbouwen tot een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie. Dit is bijvoorbeeld een intermediair bedrijf zoals een mestvervoerder of een mestverwerkend bedrijf. Maar ook een ander bedrijf dat commerciële interesse heeft in hoogwaardige mestverwerking. Voor de subsidieaanvraag moet u wel bij ons staan ingeschreven als intermediair bedrijf.

Subsidie 5 jaar beschikbaar

Lukt het u niet om dit jaar een aanvraag te doen? De subsidie HMV komt ook beschikbaar in 2023, 2024, 2025 en 2026. Houd onze website in de gaten voor de aanvraagperiode.

Voorwaarden

Wilt u de subsidie Hoogwaardige mestverwerking (HMV) aanvragen? Dan moeten uw mestverwerkingsinstallatie en uw bedrijf voldoen aan deze voorwaarden:

Budget

U kunt 40% van de investeringskosten vergoed krijgen. Is uw bedrijf groter dan mkb? Dan kunt u maximaal 35% van de investeringskosten vergoed krijgen. Het gaat hierbij om kosten die direct te maken hebben met de mestverwerkingsinstallatie.

De subsidie ligt tussen € 125.000 en € 2.000.000. U kunt dus subsidie krijgen voor een investering van minimaal € 312.500. Als uw investering hoger is dan € 5.000.000, kunt u maximaal € 2.000.000 subsidie krijgen.

Subsidiebudget

Voor 2022 is in totaal beschikbaar:

  • € 2.850.000 voor de bouw van nieuwe hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties
  • € 2.850.000 voor de verbouw van bestaande mestverwerkingsinstallaties tot hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties

Bereid uw aanvraag voor

Wilt u de subsidie HMV aanvragen? Bereid uw aanvraag op tijd voor. Die kan namelijk wat tijd kosten. Wij geven u tips om uw subsidieaanvraag HMV voor te bereiden:

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie HMV aangevraagd? Dan gaat het zo verder:

Stap 1: beslissing

Na de sluitingsdatum geven wij punten aan de volledige subsidieaanvragen. Daarvoor gebruiken wij deze criteria:

  • kostenefficiëntie (70%)
  • aanvoerzekerheid (25%)
  • locatie (5%)

Daarna zetten we de aanvragen op volgorde. De aanvraag met de meeste punten staat bovenaan en krijgt als eerste subsidie. Daarna de aanvraag op de 2e plaats. En zo verder totdat de subsidiepot leeg is. 

U ontvangt onze beslissing over uw subsidieaanvraag zo snel mogelijk maar binnen 13 weken. In ons bericht vindt u ook een planning van de voorschotten, op basis van de planning die u heeft aangeleverd. Zodat u met uw bouwproject kunt beginnen.

Stap 2: wijzigingen melden

Verandert er iets in de planning van uw bouwproject? Of aan uw installatie? Of in de kosten? Dan moet u dit aan ons melden. Wij beoordelen dan of de wijziging in orde is.

Stap 3: voortgangsrapportage

Elke 12 maanden na toekenning van uw subsidie levert u een voortgangsrapportage aan. Daarin geeft u aan wat u in de afgelopen 12 maanden heeft gerealiseerd. Hierover krijgt u bericht.

Stap 4: definitieve vaststelling aanvragen

Wanneer u uw project heeft afgerond, of anders binnen 3 jaar na toekenning van uw subsidie, vraagt u de definitieve vaststelling van uw HMV-subsidie aan. Dit heet de vaststellingsaanvraag. Hierover krijgt u bericht.

Stap 5: definitieve vaststelling

Wij controleren uw vaststellingsaanvraag. We bekijken of u aan alle voorwaarden van de subsidie voldoet. Daarna berekenen wij uw definitieve subsidie. Tot slot rekenen we met u af. Hierover krijgt u bericht.

Waarom deze subsidie?

We willen dierlijke mest beter inzetten in de kringloop en daarmee het gebruik van kunstmest verminderen. De meststof uit hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties is een goed alternatief voor kunstmest. Zo dragen we bij aan het klimaatakkoord (minder uitstoot van broeikasgassen) en aan de natuur (minder uitstoot van ammoniak). En natuurlijk ook aan de omschakeling naar kringlooplandbouw.

Vragen over de HMV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?