Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Hoogwaardige mestverwerking (HMV)

Gepubliceerd op:
2 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 januari 2023

Heeft u plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen? Of om een bestaande installatie te laten verbouwen? Dan staat u voor grote investeringen. Daarvoor kunt u een bijdrage van de overheid krijgen. Dat kan met de Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
woensdag 30 november 2022
23:00 (CET)
Einddatum:
donderdag 12 januari 2023
16:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Minimaal € 125.000, maximaal € 2.000.000
Totaal budget:
€ 5.700.000

Voor wie?

De subsidie HMV is voor bedrijven die een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie laten bouwen. Of die een bestaande installatie laten verbouwen tot een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie. Dit is bijvoorbeeld een intermediair bedrijf zoals een mestvervoerder of een mestverwerkend bedrijf. Maar ook een ander bedrijf dat commerciële interesse heeft in hoogwaardige mestverwerking. Voor de subsidieaanvraag moet u wel bij ons staan ingeschreven als intermediair bedrijf.

Subsidie 5 jaar beschikbaar

De subsidie HMV is beschikbaar in 2022/2023, 2023, 2024, 2025 en 2026. Houd onze website in de gaten voor de aanvraagperiode.

Budget

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 5,7 miljoen beschikbaar:

  • € 2,85 miljoen voor de bouw van nieuwe hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties
  • € 2,85 miljoen voor de verbouw van bestaande mestverwerkingsinstallaties tot hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties

Voorwaarden

Wilt u de subsidie Hoogwaardige mestverwerking (HMV) aanvragen? Dan moet zich houden aan deze voorwaarden:

Uw aanvraag voorbereiden

Wilt u de subsidie HMV aanvragen? Bereid uw aanvraag op tijd voor. Die kan namelijk enige tijd kosten. Wij geven u een stappenplan om uw subsidieaanvraag HMV voor te bereiden.

Aanvragen

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten op 12 januari 2023 17:00 uur.

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie HMV aangevraagd? Dan gaat het zo verder:

Stap 1: beslissing

Na de sluitingsdatum geven wij punten aan de volledige subsidieaanvragen. Daarvoor gebruiken wij deze criteria:

  • kostenefficiëntie (70%)
  • aanvoerzekerheid (25%)
  • locatie (5%)

Daarna zetten we de aanvragen op volgorde. De aanvraag met de meeste punten staat bovenaan en krijgt als eerste subsidie. Daarna de aanvraag op de 2e plaats. En zo verder totdat de subsidiepot leeg is. 

U ontvangt onze beslissing over uw subsidieaanvraag zo snel mogelijk maar binnen 13 weken. In ons bericht vindt u ook een planning van de voorschotten, op basis van de planning die u heeft aangeleverd. Zodat u met uw bouwproject kunt beginnen.

Stap 2: wijzigingen melden

Verandert er iets in de planning van uw bouwproject? Of aan uw installatie? Of in de kosten? Dan moet u dit aan ons melden. Wij beoordelen dan of de wijziging in orde is.

Stap 3: voortgangsrapportage

Elke 12 maanden na toekenning van uw subsidie levert u een voortgangsrapportage aan. Daarin geeft u aan wat u in de afgelopen 12 maanden heeft gerealiseerd. Hierover krijgt u bericht.

Stap 4: definitieve vaststelling aanvragen

Wanneer u uw project heeft afgerond, of anders binnen 3 jaar na toekenning van uw subsidie, vraagt u de definitieve vaststelling van uw HMV-subsidie aan. Dit heet de vaststellingsaanvraag. Hierover krijgt u bericht.

Stap 5: definitieve vaststelling

Wij controleren uw vaststellingsaanvraag. We bekijken of u aan alle voorwaarden van de subsidie voldoet. Daarna berekenen wij uw definitieve subsidie. Tot slot rekenen we met u af. Hierover krijgt u bericht.

Waarom deze subsidie?

We willen dierlijke mest beter inzetten in de kringloop en daarmee het gebruik van kunstmest verminderen. De meststof uit hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties is een goed alternatief voor kunstmest. Zo dragen we bij aan het klimaatakkoord (minder uitstoot van broeikasgassen) en aan de natuur (minder uitstoot van ammoniak). En natuurlijk ook aan de omschakeling naar duurzame landbouw.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving in deze publicaties:

Staatscourant 25 november 2022

Veelgestelde vragen

Lees het antwoord op veelgestelde vragen over de voorwaarden:

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?