Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Hoogwaardige mestverwerking (HMV)

Gepubliceerd op:
2 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
9 november 2023

Heeft u plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen? Of om een bestaande installatie te laten verbouwen? Dan staat u voor grote investeringen. Daarvoor kunt u een bijdrage van de overheid krijgen. Dat kan met de Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
vrijdag 29 september 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 9 november 2023
17:00
Minimaal € 125.000, maximaal € 2.000.000
Totaal budget:
€ 7.000.000

Voor wie?

De subsidie HMV is voor bedrijven die een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie laten bouwen. Of die een bestaande installatie laten verbouwen tot een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie. Dit is bijvoorbeeld een intermediair bedrijf zoals een mestvervoerder of een mestverwerkend bedrijf. Maar ook een ander bedrijf dat commerciële interesse heeft in hoogwaardige mestverwerking. Voor de subsidieaanvraag moet u wel bij ons staan ingeschreven als intermediair bedrijf.

Subsidie 5 jaar beschikbaar

De subsidie HMV is beschikbaar in 2022/2023, 2023, 2024, 2025 en 2026.

De vorige keer subsidie gehad

Als u de vorige keer al subsidie voor de locatie heeft gekregen, kunt u in het kalenderjaar daarna geen subsidie krijgen voor diezelfde locatie. Maar het is wel mogelijk dat u bijvoorbeeld twee kalenderjaren nadat de eerste subsidie is vastgesteld, subsidie krijgt voor een wijziging van een bestaande verwerkingsinstallatie. Bijvoorbeeld voor een extra verwerkingsstap of een wijziging of uitbreiding van een verwerkingsstap.

Budget

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 7 miljoen beschikbaar:

  • € 3,5 miljoen voor de bouw van nieuwe hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties
  • € 3,5 miljoen voor de verbouw van bestaande mestverwerkingsinstallaties tot hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties

Voorwaarden

Wilt u de subsidie Hoogwaardige mestverwerking (HMV) aanvragen? Dan moet zich houden aan deze voorwaarden:

Uw aanvraag voorbereiden

Wilt u de subsidie HMV aanvragen? Bereid uw aanvraag op tijd voor. Die kan namelijk enige tijd kosten. Wij geven u een stappenplan om uw subsidieaanvraag HMV voor te bereiden.

Aanvragen

U kon de subsidie voor 2023 aanvragen van vrijdag 29 september 09:00 uur tot 9 november 17:00 uur. De subsidieaanvraag wordt ook in 2024, 2025 en 2026 opengesteld. Het is nog niet bekend wanneer precies.

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie HMV aangevraagd? Dan gaat het zo verder:

Stap 1: beslissing

Na de sluitingsdatum geven wij punten aan de volledige subsidieaanvragen. Daarvoor gebruiken wij deze criteria:

  • kostenefficiëntie (70%)
  • aanvoerzekerheid (25%)
  • locatie (5%)

Daarna zetten we de aanvragen op volgorde. De aanvraag met de meeste punten staat bovenaan en krijgt als eerste subsidie. Daarna de aanvraag op de 2e plaats. En zo verder totdat de subsidiepot leeg is. 

U ontvangt onze beslissing over uw subsidieaanvraag zo snel mogelijk maar binnen 13 weken. In ons bericht vindt u ook een planning van de voorschotten, op basis van de planning die u heeft aangeleverd. Zodat u met uw bouwproject kunt beginnen.

Stap 2: wijzigingen melden

Verandert er iets in de planning van uw bouwproject? Of aan uw installatie? Of in de kosten? Dan moet u dit aan ons melden. Wij beoordelen dan of de wijziging in orde is. Mail uw wijzigingsverzoek naar hoogwaardigemestverwerking@rvo.nl. Stuur alle documenten mee die nodig zijn voor uw verzoek. 

Stap 3: voortgangsrapportage

Elke 12 maanden na toekenning van uw subsidie levert u een voortgangsrapportage aan. Daarin geeft u aan wat u in de afgelopen 12 maanden heeft gerealiseerd. Hierover krijgt u bericht.

Stap 4: definitieve vaststelling aanvragen

Wanneer u uw project heeft afgerond, of anders binnen 3 jaar na toekenning van uw subsidie, vraagt u de definitieve vaststelling van uw HMV-subsidie aan. Dit heet de vaststellingsaanvraag. Hierover krijgt u bericht.

Stap 5: definitieve vaststelling

Wij controleren uw vaststellingsaanvraag. We bekijken of u aan alle voorwaarden van de subsidie voldoet. Daarna berekenen wij de definitieve hoogte van uw subsidie. Tot slot verrekenen we dit subsidiebedrag met het voorschot dat u heeft ontvangen. Hierover krijgt u bericht.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving in deze publicaties:

Staatscourant 28 september 2023

Veelgestelde vragen

Lees het antwoord op veelgestelde vragen over de voorwaarden:

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?