Financieren van energiebesparingsprojecten

Gepubliceerd op:
10 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Voor energiebesparingsprojecten in de bestaande bouw zijn verschillende financieringsconstructies mogelijk.

Financieringsregelingen

Het ‘blok voor blok’-project, een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), was een kennis- en leertraject met als doel om samen op grote schaal energie te besparen in de bestaande woningbouw. In de blok-voor-blokprojecten is ervaring opgedaan met bestaande en nieuwe financieringsconstructies. Projecten maakten onder meer gebruik van bestaande financieringsregelingen, zoals: 

 • gemeentelijke of provinciale leningen
 • gemeentelijke of provinciale subsidies
 • particuliere leningen (GreenLoans)

Ook zijn er nieuwe financieringsconstructies gerealiseerd, waaronder:

 • Garantieregelingen. Wanneer je een garantieregeling – tegen een bepaald bedrag – afsluit, wordt een bepaalde energiebesparing gegarandeerd met de te treffen maatregelen. De gemeente staat financieel garant voor de regeling.
 • Garantiefonds voor leningen aan VvE’s. Op basis van deze garantie konden VvE’s leningen voor investeringen in energiebesparing afsluiten bij de Rabobank.

Collectiviteitsvoordeel

Deelnemers aan de blok-voor-blok-energiebesparingsprojecten bleken vooral geïnteresseerd in collectiviteitsvoordeel. Vaak is men op de hoogte van financieringsregelingen, zoals subsidies, een duurzaamheidslening via de gemeente of bank, of een energiebesparing garantieregeling.

De meeste bewoners financieren het nemen van de maatregel zelf en besteden de klus uit aan een aannemer of een andere uitvoerder. Een aanzienlijk deel van de bewoners geeft aan niet bereid te zijn een lening af te sluiten om iets nieuws te kunnen kopen: 70% financiert zelf; 30% kiest eventueel voor een lening.

Financieringsmogelijkheden

 • Persoonlijke leningen, (tweede) hypotheek
 • GreenLoans - voorfinanciering van de investering in energiebesparende maatregelen en afbetaling via de energierekening
 • WAIFER-lening (Ribank) - waarmee particulieren hun duurzaamheidsinvestering aantrekkelijk kunnen financieren vanuit hun woonlastenbesparing
 • Extra ruimte binnen hypotheek voor energiebesparing
 • Woningpacht – erfpacht op de gehele woning
 • Gemeentelijke of provinciale subsidie
 • Gemeentelijke of provinciale duurzaamheidslening (via SVn)
 • Nationaal Warmtefonds
 • Garantiefonds voor leningen aan VvE’s
 • Energie Service Company (ESCo)
 • Abonnement via de energierekening

Financiering via banken

Banken doen bij het verstrekken van een hypotheek voor een woning een inkomens- en lastentoets om te oordelen in hoeverre het verantwoord is om de woningkoper een hypothecaire lening te verstrekken. Hierbij kunnen ze ook andere lasten – waaronder de extra financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen – meenemen. Per woningeigenaar wordt een risico-inventarisatie gemaakt en bekeken of meefinancieren verantwoord is.

Gebouwgebonden financiering

Banken staan open voor hypothecaire financiering van verduurzamingsmaatregelen, waaronder spouwmuurisolatie en dubbelglas. In de praktijk blijkt echter dat woningeigenaren dergelijke maatregelen vooral uit eigen middelen financieren. Daarnaast onderzoeken enkele banken de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe financiële producten en/of constructies voor gebouwgebonden financiering.

Energie Service Company

Banken zijn ook gecharmeerd van een ESCo-model. Het voordeel van een ESCo voor de banken is dat het risico bij één partij komt te liggen in plaats van verschillende individuen. Voor meer informatie over ESCO’s, zie:

ESCO's

Vragen over Energiebesparing bestaande bouw?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?