Regels paardenhouder

Gepubliceerd op:
2 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
28 augustus 2023

Alle paarden, pony’s, ezels en zebra’s (paardachtigen) moeten een paspoort en een chip hebben. U mag geen paardachtige houden als het dier geen paspoort en chip heeft. Koop daarom altijd een paardachtige met paspoort en chip. Zorg dat u bij de overdracht van het dier ook gelijk het paspoort krijgt.

Als houder van een paardachtige bent u ook verantwoordelijk voor een goede registratie in het I&R-systeem. Ook als u niet de eigenaar bent. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld houders van maneges, pensionstallen, hengsten- of merriehouderijen, sportstallen of opfokstallen.

Wilt u alle regels voor paarden in een handig overzicht bekijken? Op Alle regels voor paarden vindt u alles wat u moet weten, van geboorte tot overlijden.

Wie registreert wat?

 • De eigenaar/houder van een paard, pony, ezel of zebra zorgt dat het dier een paspoort heeft.
 • De paspoort uitgevende instantie zorgt voor de registratie van het paspoort bij RVO.
 • De locatiehouder registreert de locatie waar paardachtigen verblijven door een UBN aan te vragen.
 • De locatiehouder registreert de paardachtigen die op zijn locatie verblijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor houders van een manege, pensionstal, hengsten- of merriehouderij, sportstal of opfokstal. Maar ook voor houders die thuis een paard, pony of ezel hebben staan.

Locatie paarden registreren

Houdt u paarden, pony’s, ezels of zebra’s? Dan moet u vanaf 21 april 2021 ook de verblijfplaats van deze dieren registreren. Vanaf dan geldt namelijk de Europese Diergezondheidsverordening. Deze bepaalt dat de locaties waar paardachtigen verblijven een UBN moeten hebben. Meer hierover leest u op Dierlocatie UBN registreren en wijzigen.

Hoe u paardachtigen aanmeldt op het UBN leest u op Paarden melden.

Paarden melden

Bij dierziektes is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Het is belangrijk om te weten waar welk paard is. Daarom zijn er regels voor de identificatie (paspoort en chip) en de registratie (melden in het I&R-systeem) van de dieren. De regels gelden voor alle dieren. Het maakt niet uit of u ze voor de hobby of bedrijfsmatig houdt.

De registratie van de dieren gebeurt in het I&R-systeem. U kunt dit zelf doen of iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Melden doet u via de I&R-applicatie. Doorgeven via een bedrijfsmanagementsysteem (BMS) kan ook. Alles over het melden vindt u op Paarden melden. Hier vindt u ook een stroomschema waarmee u makkelijk bepaalt hoe u een paard aanmeldt op een UBN. Voor Nederlandse paarden en voor paarden met een buitenlands paspoort.

Houder verantwoordelijk

Als houder bent u verantwoordelijk voor het paspoort en een goede registratie. Zorg er ook voor dat de paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi) de goede gegevens heeft. De ppi zet de informatie in het paspoort. Het gaat om de volgende gegevens:

 • of het paard geslacht mag worden voor menselijke consumptie;
 • een leesbaar chipnummer;
 • of het paard een stamboekpaard is;
 • informatie over de eigenaar van het paard.

Meer weten over het aanvragen van en de regels voor het paspoort? Kijk dan op Aanvragen en regels paardenpaspoort.

Vervoert of stalt u een paard? U wordt dan als houder van het paard gezien, ook als u niet de eigenaar bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren, pensionstallen en maneges. Blijven de dieren langer dan 30 dagen bij u? Dan moet u de verblijfplaats van het dier registreren in het I&R-systeem. Meer hierover leest u op Paarden melden.

Paardenpaspoort en chip

Is een paard 9 maanden of ouder en heeft het geen paspoort en chip? Dan is het verboden om het dier te houden of te vervoeren. Dit was 6 maanden. Sinds 19 mei 2020 is dit 9 maanden.

Heeft het paard vóór 1 juli 2009 een paspoort gekregen, maar heeft het geen chip? Dan moet het een paspoort hebben met een ingevulde beschrijvende en ingetekende schets in het paspoort. Een chip is dan niet verplicht. Dit komt vaak voor bij buitenlandse paarden. Missen de chip en beide schetsen? Dan moet het paard toch nog een chip krijgen. En mag het niet naar de slacht voor menselijke consumptie.

Chippers, gekwalificeerde dierenartsen en erkende paardendierenartsen mogen paarden schetsen en een chip inbrengen. U vindt deze in het register PE-veterinair. Meer informatie leest u ook op de website van de Koepelfokkerij.

Met de zoekfunctie ziet u of een paspoort geregistreerd staat. Maar ook wie het paspoort heeft uitgegeven.

 

 

Paardenpaspoort kwijt

Bent u een paspoort kwijt? Geef dit dan zo snel mogelijk door bij de ppi die het paspoort heeft uitgegeven. U vraagt dan een duplicaat of vervangend paspoort aan. Paarden met een duplicaat of vervangend paspoort mogen niet meer worden geslacht voor menselijke consumptie.

Aanpassen gegevens paspoort

Veranderen de gegevens van uw paard? Als paardenhouder moet u dit binnen 30 dagen melden bij de ppi. Stuur hiervoor het paspoort op naar de ppi. Bent u met het paard al in een ander land? Stuur dan het paspoort naar een vergelijkbaar stamboek in het betreffende land.

Het gaat om veranderingen van de volgende gegevens:

 • chipnummer
 • kleur
 • datum van de aanpassing
 • registratie van het paard (ingeschreven bij een erkend stamboek of een FEI-paspoort)
 • registratie slacht voor menselijke consumptie
 • land van verblijf
 • sterfdatum
 • verlies of slachting

Verandert het paard van eigenaar? U hoeft dit niet te laten veranderen in het paspoort. Wilt u dat wel? Neem dan contact op met de ppi.

Tijdelijk document

Heeft u het paspoort voor een aanpassing naar een ppi gestuurd? Vraag dan om een tijdelijk document. Een tijdelijk document is maximaal 45 dagen geldig. Het paard mag met een tijdelijk document binnen Nederland worden vervoerd. Maar niet naar de slacht voor menselijke consumptie. Ook reizen naar het buitenland mag niet.

Wat doet u met het paspoort na overlijden?

Stuur het paspoort binnen 30 dagen terug naar de ppi die het heeft uitgegeven. Het paspoort blijft eigendom van deze instantie. De ppi registreert de sterfte van uw paard in hun administratie en maakt het paspoort ongeldig.

Meld het overlijden van uw paard ook bij de destructor. Doe dit door het chipnummer van 15 cijfers door te geven. Nadat de destructor het dier heeft opgehaald, stuurt u het paspoort naar de ppi. Geef hierbij aan dat het paard niet meer leeft. Laat u uw paard cremeren? Stuur dan na de crematie het paspoort naar de ppi.

Het overlijden van uw paard meldt u ook in het I&R-systeem. Meer hierover leest u op Paarden melden.

Bij slacht

Als u uw paard laat slachten, dan moet het paspoort met uw paard mee naar het slachthuis. Op het slachthuis controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het paspoort en maken zij het ongeldig. Zij sturen het paspoort via RVO terug naar de ppi. In de Nederlandse centrale database staat dan dat uw paard is geslacht. Stuur ook het Voedsel Keten Informatie (VKI) formulier met het paard mee naar het slachthuis. Neem voor meer informatie over dit formulier contact op met de Sectorraad Paarden.

De afvoer van het paard naar het slachthuis meldt u ook in het I&R-systeem. Meer hierover leest u op Paarden melden.

Paspoort bewaren

Als u het paspoort wilt bewaren dan moet u het eerst opsturen naar de ppi. Zij registreren de dood van uw paard en maken het paspoort ongeldig. Daarna sturen zij het paspoort terug. Geef bij het opsturen van het paspoort aan op welk adres u het paspoort wil ontvangen.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving? In de Diergezondheidsverordening staan de eisen die voor alle landen in Europa gelden. Zoals de registratieplicht voor locaties van paarden. Sommige regels vult een land zelf in. Die staan in nationale regels. In de Regeling houders van dieren staat bijvoorbeeld wanneer een paard een chip moet hebben. En wanneer u een paspoort moet aanvragen.

 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1940 van de Commissie van 13 juli 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de inhoud en vorm van zoötechnische certificaten die worden afgegeven voor raszuivere fokpaarden en -ezels, vervat in een uniek, levenslang geldig identificatiedocument voor paardachtigen.

Vanaf 21 april 2021 gelden ook:

Vanaf 28 januari 2022 gelden ook:

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?