Informatiebulletin visserij

Gepubliceerd op:
16 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
21 april 2022

Ieder jaar maken wij een informatiebulletin voor de visserijsector. Hierin staan ontwikkelingen en aanpassingen van de wetten en regels voor de visserij. Deze gaan bijvoorbeeld over de aanlandplicht en de quota. U leest hierin ook wat dit voor u betekent.

Wij sturen informatiebulletins niet meer naar u toe. U kunt de bulletins en sommige formulieren die u nodig heeft voor uw aanvraag hier downloaden. De contingenten en de vergunningen ontvangt u wel via de post.

We zijn benieuwd wat u van het informatiebulletin vindt. U kunt dit laten weten door onderaan deze pagina op Geef uw mening te klikken.

Informatiebulletin december 2021

Hieronder downloadt u het Informatiebulletin visserij december 2021 en 2 formulieren. In bijlage 1 van het informatiebulletin stonden 2 verkeerde contingentpercentages van horsmakreel. Dit hebben wij 30 december 2021 aangepast.

  • Format voor het aanvragen van vismachtigingen buiten de Europese Unie (EU)
  • Formulier registratie kapitein

Gewijzigde vangstmogelijkheden – april 2022

De EU heeft de definitieve vangstmogelijkheden vastgesteld. Hierdoor zijn de bijlagen 1, 2 en 3 van het Informatiebulletin visserij – december 2021 niet meer actueel. U vindt de nieuwe cijfers hieronder.

Informatiebulletin december 2020

Vanaf december 2020 vindt u het bulletin alleen online. U kunt het pdf-bestand hieronder downloaden.

Gewijzigde vangstmogelijkheden - augustus 2021

De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over de gedeelde visbestanden. De quota voor 2021 zijn in augustus definitief voor alle visbestanden.

Gevolgen voor de contingenten

9 gecontingenteerde visbestanden hebben een nieuwe hoeveelheid. Voor 7 van deze 9 bestanden veranderen de contingenthoeveelheden.

Voor schol Noordzee en wijting Noordzee hebben de nieuw vastgestelde quota geen gevolgen voor de contingenthoeveelheden. Alle andere gecontingenteerde bestanden waren al definitief en veranderen niet.

Wijzigingen Informatiebulletin december 2020

Door deze wijziging zijn de bijlagen 1, 2, 3 en 4 van het Informatiebulletin visserij - december 2020 aangepast. Het document Gewijzigde vangstmogelijkheden – augustus 2021 vervangt deze bijlagen. In dit document staan de:

  • definitieve quota voor Nederland voor 2021;
  • toegestane vangsthoeveelheden;
  • niet opengestelde Nederlandse quota;
  • geldende Total Allowable Catch (TAC’s) en Nederlandse quota.

Gewijzigde vangstmogelijkheden april 2021

In april 2021 stelde de EU ook al gewijzigde vangstmogelijkheden vast. Wilt u deze vangstmogelijkheden nog een keer bekijken? U vindt deze in de bibliotheek. Dit document is niet de definitieve versie. Het document Gewijzigde vangstmogelijkheden – augustus 2021 vervangt het document uit april.

Vragen over informatiebulletin visserij?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?