Veranderingen visserij in 2024

Laatst gecontroleerd op:
21 december 2023
Gepubliceerd op:
18 december 2023

In 2024 verandert een aantal zaken voor de visserij. Ook zijn er tijdens de Decemberraad afspraken gemaakt over de uitzonderingen op de aanlandplicht, de visquota en de afwijkingen op het vangstverbod van zeebaars. Wij zetten alle veranderingen op een rij.

Vangt u vissoorten waarvoor vangstbeperkingen (quota) gelden? Meestal moet u deze aanlanden. Er zijn wel uitzonderingen op deze aanlandplicht. De uitzonderingen voor 2024 zijn bekend.

Quotum

De vangsthoeveelheden, de Total Allowable Catch (TAC) en het Nederlandse quotum voor 2024 zijn bekend.

Ook in 2024 zijn er maatregelen om de zeebaars te beschermen. U mag zeebaars niet vangen, aan boord houden, overladen, verplaatsen of aanlanden. Er zijn afwijkingen op dit verbod. Hiervoor gelden vangstlimieten. In 2024 zijn deze vangstlimieten hetzelfde als in 2023.

In april 2024 lopen veel ontheffingen voor wegen aan boord af. Wij verlengen deze niet automatisch. U vraagt zelf deze ontheffing opnieuw bij ons aan. Vergeet niet om uw weegapparatuur opnieuw te laten keuren.

Vernieuwde controleverordening

De nieuwe controleverordening visserij gaat vanaf januari 2024 stap voor stap in. In de verordening staan alle Europese wetten en regels over de controle van de visserij. De komende periode kijken we hoe we de nieuwe regels uit gaan voeren. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

Door de aanlandplicht zijn sommige quota opgesplitst in gewenste en ongewenste vangsten. Een deel van de quotum-ophoging voor ongewenste vangsten reserveren we voor aanlandingen van ondermaatse vis. En een deel gebruiken we voor aanlandcontingenten. De hoeveelheden voor 2024 zijn bekend.

Er is een nieuw schelpdierbeleid. De grootste veranderingen gaan over de uitgifte van nieuwe schelpdierrechten, hoe we omgaan met nieuwe soorten en de mechanische kokkelvisserij. Nog niet alles is bekend, maar we hebben voor u op een rijtje gezet wat we al wel weten. We passen de website aan als we meer weten.

Sinds 2023 geldt er in de kustwateren, het zeegebied en de Visserijzone een extra gesloten periode voor de aalvisserij. De periode 2024/2025 is van 1 september 2024 tot en met 28 februari 2025.

Deze informatie printen

Wilt u deze informatie printen om mee te nemen aan boord? Vul hieronder uw e-mailadres in. Dan sturen wij u een document met alle veranderingen. 

Bent u tevreden over deze pagina?