Service menu right

EU-wetgeving

De EU-wetgeving omvat alle verdragen die betrekking hebben op de oprichting en werking van de Europese Unie (EU) en alle verordeningen, richtlijnen en besluiten die van toepassing zijn in de lidstaten van de EU.

De meeste maatregelen van de EU worden genomen volgens de 'gewone wetgevingsprocedure'. Deze procedure bepaalt dat het Europees Parlement samen met de Raad (de regeringen van de EU-lidstaten) EU-wetsvoorstellen moet goedkeuren.

Adviezen en aanbevelingen

De Europese Commissie of andere EU-instellingen kunnen ook met aanbevelingen en adviezen bepaalde standpunten of gedragslijnen uitdragen naar de EU-lidstaten. Aanbevelingen en adviezen zijn echter niet bindend en hebben dus geen juridische gevolgen.

Voor uitvoerige informatie over de Europese wet- en regelgeving geving kunt u terecht bij de databank EUR-Lex. Deze databank is in beheer van het EU Publicatiebureau en bevat alle EU-wetgeving, wetgevingsprocedures, voorbereidende documenten, verdragen en jurisprudentie in alle officiƫle EU-talen.

CE-markering

Veel industriƫle productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Lees alles over CE-markering.

Meer informatie

Op verschillende websites vindt u meer informatie over EU-wetgeving.