Service menu right

EU-interne verdragen

De Europese Unie (EU) bestaat uit 28 Europese landen en vindt zijn oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951) en de Europese Economische Gemeenschap (1958). Bij deze eerste verdragen waren Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux-landen aangesloten. In de jaren daarna is de EU sterk gegroeid, zowel in omvang als in wettelijke bevoegdheden.

Verdrag van Maastricht

Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de Europese Unie in haar huidige vorm. De lidstaten maakten daarbij afspraken over de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) met een gemeenschappelijke munt, een Europese Centrale Bank (ECB) en één interne markt.

Verdrag van Lissabon

De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het Verdrag van Lissabon. Het ging hier om:

  • de afschaffing van de oude Europese pijlerstructuur;
  • het toegenomen belang van stemmen via gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad;
  • een grotere rol voor het Europees Parlement; en
  • de introductie van een voorzitter van de Europese Raad en een Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken.

Sterke interne markt

De EU bouwt aan een sterke, gemeenschappelijke interne markt. In de zogenaamde Schengenlanden zijn paspoortcontroles afgeschaft. De EU voert een gemeenschappelijk beleid op het gebied van handel, landbouw, visserij en regionale ontwikkeling en richt zich op het vrije verkeer van arbeid, goederen, diensten en kapitaal. De monetaire unie (eurozone) dateert uit 1999 en bestaat sinds januari 2014 uit 18 landen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.