Erkenning en invoercertificaat aanvragen voor hennepzaad

Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2020
Gepubliceerd op:
12 oktober 2020

Wilt u hennepzaad invoeren dat niet bestemd is voor zaaidoeleinden? Dan heeft u een erkenning nodig als importeur en ook een invoercertificaat. Deze vraagt u bij ons aan.

Erkenning aanvragen

U vraagt de erkenning als importeur aan op mijn.rvo.nl. Kies voor Erkenning als importeur aanvragen en download het aanvraagformulier. Vul het in, print het en onderteken het. Maak er daarna een scan van en mail het naar basisregistratie@rvo.nl.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • als u al actief bent als ondernemer: bewijsmateriaal waaruit blijkt dat dat u al 12 maanden voor uw erkenningsaanvraag heeft gehandeld in granen, zaden en/of peulvruchten voor diervoeders en menselijke consumptie;
 • als u nog moet starten als ondernemer: bewijsmateriaal, waaronder een bedrijfsplan, waaruit blijkt dat u op korte termijn start met de handel in granen, zaden en/of peulvruchten voor diervoeders en menselijke consumptie.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben gecontroleerd en als deze volledig is, geven we een voorlopige erkenning af. Daarna beoordeelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of uw bedrijf aan de eisen voldoet. Na goedkeuring ontvangt u een definitieve erkenning van ons. Het erkenningsnummer vermeldt u op uw aanvraag voor een invoercertificaat. Wij informeren ook de Douane dat u erkend bent.

Eisen aan erkende importeurs

Bent u erkend als importeur, dan moet u:

 • een voorraadboekhouding voeren. Hierin staan de aangevoerde, bewerkte of verwerkte partijen, de opgetreden verwerkingsverliezen en de afgeleverde partijen;
 • op verzoek uw voorraadboekhouding en overige bewijsstukken kunnen overleggen. Dit verzoek komt van instanties die controles uitvoeren en/of de regeling uitvoeren;
 • uw voorraadboekhouding met de documenten die erbij horen ten minste 5 jaar in chronologische volgorde bewaren;
 • aan RVO de verklaringen leveren die genoemd zijn in artikel 9 van Verordening (EU) 2016/1237. Dat moet u binnen de bepaalde termijn volgens de voorwaarden doen. Op de verklaringen vermeldt u het nummer van het certificaat waarmee de partij hennepzaad is ingevoerd;
 • maatregelen treffen zodat ook uw afnemers voldoen aan de eerste 3 punten.

Geldigheid erkenning

In principe is een erkenning voor onbepaalde tijd geldig. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden, dan kunnen wij de erkenning intrekken. U kunt dan geen invoercertificaten meer aanvragen. Invoercertificaten die al zijn afgegeven, mag u nog wel gebruiken.

Invoercertificaat aanvragen

Naast een erkenning heeft u ook een invoercertificaat nodig als u hennepzaad importeert dat niet bestemd is voor zaaidoeleinden. Dit kunt u elke werkdag vóór 13:00 uur bij ons aanvragen. Op uw aanvraag voor het invoercertificaat vult u het nummer van de verleende erkenning in. U hoeft geen zekerheid te stellen.

Aanvragen

U vraagt het invoercertificaat aan op mijn.rvo.nl. Kies voor Invoercertificaat aanvragen en download het aanvraagformulier. Vul het in, print het en onderteken het. Maak er daarna een scan van en mail het naar basisregistratie@rvo.nl. Ook kunt u het per post versturen naar het adres dat op het formulier staat.

Vul in de genoemde vakken op het aanvraagformulier het volgende in:

 • vak 4: volledige naam, adres, lidstaat, EORI-nummer en relatienummer aanvrager;
 • vak 15: omschrijving(en) volgens de Gecombineerde Nomenclatuur (GN-nomenclatuur);
 • vak 16: GN-code(s);
 • vak 17: nettogewicht in cijfers;
 • vak 18: nettogewicht in letters;
 • vak 20: bijzondere vermeldingen:
  • het nummer van de erkenning;
  • de zin: "Deze aanvraag heeft betrekking op hennepzaad dat niet bestemd is voor inzaai";
  • de zin: "Niet voor inzaai bestemd hennepzaad van GN-code ex 1207 99 91 wordt ingevoerd door een door de lidstaat goedgekeurde importeur." Wij nemen deze vermelding over in vak 24 op het afgegeven certificaat.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • een gewaarmerkte kopie van de erkenning;
 • een verklaring dat u binnen 12 maanden na afgifte van het invoercertificaat een eindverbruikersverklaring indient.

Na uw aanvraag

Heeft u de aanvraag ingediend op een werkdag vóór 13:00 uur? Dan nemen deze dezelfde dag nog in behandeling. Daarna geldt het volgende:

 • Het invoercertificaat is geldig tot en met het einde van de 6e maand na de maand van afgifte. Is het invoercertificaat bijvoorbeeld afgegeven op 15 december, dan is het geldig tot en met 30 juni.
 • De rechten van het invoercertificaat zijn niet overdraagbaar.
 • U moet het invoercertificaat tegelijk met de invoeraangifte bij de Douane indienen.
 • U mag maximaal 105% van de hoeveelheid op het certificaat invoeren.
 • Na gebruik van het certificaat levert u het uiterlijk 60 (kalender)dagen na de laatste geldigheidsdag bij ons in. Doet u dit te laat, dan heeft dit mogelijk consequenties voor certificaten die wij in de toekomst aan u afgeven. Lees meer hierover op de pagina Zekerheid.

Meer weten?

Vragen over de Regeling hennepzaad?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?