Eindverbruikersverklaring bij de invoer van hennepzaad

Gepubliceerd op:
12 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
16 oktober 2020

Heeft u hennepzaad ingevoerd dat niet bestemd is voor zaaidoeleinden? Dan moet u binnen 12 maanden na de afgiftedatum van het invoercertificaat een eindverbruikersverklaring naar ons sturen.

Met deze verklaring toont u aan dat de ingevoerde partij hennepzaad een van onderstaande bestemmingen heeft gekregen:

 • Het zaad bevindt zich in een situatie die uitzaaien uitsluit.
 • Het zaad is gemengd met andere zaden die bestemd zijn voor diervoeder. Het aandeel hennepzaad is maximaal 15% van de totale partij. Dit kan worden verhoogd tot 25%, maar alleen op basis van een gemotiveerd verzoek en met toestemming van RVO.
 • Het zaad is weer uitgevoerd naar landen buiten de EU.

Eindverbruikersverklaring invullen en opsturen

U gebruikt voor de eindgebruikersverklaring het model dat u vindt op mijn.rvo.nl. Degene die het hennepzaad in de beschreven situatie brengt, vult deze verklaring in. In de verklaring moeten de volgende gegevens staan:

 • naam, adres, lidstaat en handtekening;
 • het nummer van het invoercertificaat waarmee de betrokken partij is ingevoerd;
 • een beschrijving van de verwerking en de datum waarop deze is verricht;
 • de hoeveelheid van de partij hennepzaad in kilogrammen.

Print de verklaring en onderteken hem. Maak er daarna een scan van en mail die naar basisregistratie@rvo.nl.

Lukt het u niet om de eindverbruikersverklaring voor een (gedeelte van een) partij hennepzaad binnen de termijn van 12 maanden op te sturen? Dan kunt u een verzoek indienen om deze termijn te verlengen. Hierin vermeldt u de reden(en) van de vertraging. Wij kunnen de termijn met 6 maanden verlengen, en daarna eventueel nog een keer met 6 maanden.

Opgave verloop van de goederen

Als erkende importeur bent u verplicht om in de eindverbruikersverklaring een opgave te verstrekken van het verloop van de goederen tot de eindbestemming is bereikt. Deze opgave moet te maken hebben met het invoercertificaat dat u bij de invoer heeft gebruikt. In de opgave moeten de volgende gegevens staan:

 • volledige naam en adres van de verstrekker van de opgave;
 • nummer van het invoercertificaat;
 • ingevoerde hoeveelheid;
 • in eigen bedrijf verwerkte hoeveelheid;*
 • eventuele verwerkingsverliezen;
 • afgeleverd in Nederland;*
 • verzonden naar EU-lidstaten;*
 • uitgevoerd naar landen buiten de EU.*

U vermeldt alle hoeveelheden in kilogrammen.

* Voor deze bestemmingen moet u een of meer eindverbruikersverklaringen insturen tot de volledige ingevoerde hoeveelheid is verantwoord. Verwerkt of exporteert u als importeur zelf naar landen buiten de EU? Dan moet u de eindverbruikersverklaring zelf opmaken en verantwoorden.

U blijft als importeur verantwoordelijk voor het op tijd inzenden van de eindverbruikersverklaring.

Controles

Om de eindverbruikersverklaringen goed te kunnen controleren, is uw afnemer verplicht om ervoor te zorgen dat:

 • de administratie aan dezelfde eisen voldoet als die van uzelf;
 • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en/of RVO de administratie kunnen controleren;
 • het ingevoerde hennepzaad niet als zaaizaad wordt gebruikt.

Wij raden u aan om deze bepalingen bij de verkoop in het leveringscontract op te nemen.

Naast de erkenningscontrole controleert de NVWA jaarlijks de voorraadadministratie. Ook controleert de NVWA of de eindverbruikersverklaringen rechtmatig en op tijd zijn afgegeven.

Meer weten?

Vragen over de Regeling hennepzaad?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?