Invoer hennep en hennepzaad

Gepubliceerd op:
31 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 januari 2023

Wilt u hennep of hennepzaad invoeren uit een land buiten de Europese Unie (EU)? Dan moet u aan bepaalde regels voldoen. Voor sommige producten heeft u een invoercertificaat nodig. U hoeft geen zekerheid te stellen.

Voor de invoer van hennep kan de Opiumwet gelden. Welke regels er gelden, hangt af van het type hennep of hennepzaad. We onderscheiden de volgende typen:

 • 1207 99 91: hennepzaad niet bestemd voor zaaidoeleinden
 • 1207 99 20: hennepzaad bestemd voor zaaidoeleinden
 • 5302 10 00: ruwe hennep of geroot

Voor deze typen heeft u een invoercertificaat nodig.

Hennepzaad niet bestemd voor zaaidoeleinden

Wilt u hennepzaad invoeren dat niet bestemd is voor zaaidoeleinden? Dan heeft u een erkenning als importeur nodig en ook een invoercertificaat. Daarnaast moet u binnen 12 maanden na de afgiftedatum van het invoercertificaat een eindverbruikersverklaring opsturen.

Belangrijk: Gebruikt uw organisatie hennepzaad voor wetenschappelijk onderzoek en wilt u hiervoor hennepzaad invoeren? Dan heeft u ook een erkenning nodig.

Hennepzaad bestemd voor zaaidoeleinden

Wilt u uit landen buiten de EU hennepzaad van GN-code 1207 99 20 invoeren dat bestemd is voor zaaidoeleinden? Dan is dit alleen mogelijk onder de volgende 2 voorwaarden:

 • Het betreft rassen die in de EU zijn toegelaten.
 • Het hennepzaad is geproduceerd in landen die voor de keuring van zaaizaden zijn gelijkgesteld aan de EU.

De Douane controleert bij de behandeling van de invoeraangifte of u aan deze voorwaarden voldoet. Importeert u hennepzaad voor inzaai? Dan heeft u geen erkenning nodig.

Hennep, ruw of geroot

Wilt u ruwe of gerote hennep van GN-code 5302 10 00 invoeren uit landen buiten de EU? Dan heeft u geen erkenning nodig. Wel moet u verklaren dat het THC-gehalte niet meer dan 0,2% is. Vanaf 1 januari 2023 is dit 0,3%. De Douane controleert bij de aangifte voor het vrije verkeer via een monster van de hennep of die aan deze eis voldoet.

Invoercertificaat aanvragen

U kunt elke werkdag aanvragen vóór 13:00 uur. Wij ontvangen uw aanvraag graag digitaal. Kijk hoe u dit regelt op Invoercertificaat aanvragen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. 

Bijlagen hennepzaad niet bestemd voor zaaidoeleinden

Wilt u hennepzaad invoeren dat niet bestemd is voor zaaidoeleinden? Met uw aanvraag stuurt u deze bijlagen mee:

 • Een gewaarmerkte kopie van uw erkenning als importeur.
 • Een verklaring dat u binnen 12 maanden na afgifte van het invoercertificaat de eindgebruikersverklaring naar ons opstuurt. 

Met uw aanvraag voor erkenning als importeur stuurt u deze bijlagen mee:

 • Een recent uittreksel van KVK.
 • Als u ondernemer bent: bewijsmateriaal dat u vóór uw erkenningsaanvraag 12 maanden gehandeld heeft in granen, zaden en/of peulvruchten voor diervoeders en menselijke consumptie.
 • Als u start als ondernemer: bewijsmateriaal, waaronder een bedrijfsplan, waaruit blijkt dat u op korte termijn start met de handel in granen, zaden en/of peulvruchten voor diervoeders en menselijke consumptie.

Bijlage hennepzaad bestemd voor zaaidoeleinden

Wilt u hennepzaad invoeren dat bestemd is voor zaaidoeleinden? Met uw aanvraag voor een invoercertificaat stuurt u een verklaring mee. Hierin staat dat het in te voeren hennepzaad van een ras/variëteit is waarvan het THC-gehalte niet hoger is dan 0,3%. 

  Na uw aanvraag

  Heeft u uw aanvraag ingediend op een werkdag vóór 13:00 uur? Dan nemen wij deze dezelfde dag nog in behandeling. Daarna geldt het volgende:

  • Het invoercertificaat is geldig tot en met het einde van de 6e maand na de maand van afgifte. Is het invoercertificaat bijvoorbeeld afgegeven op 15 december, dan is het geldig tot en met 30 juni.
  • De rechten van het invoercertificaat zijn niet overdraagbaar.
  • U moet het invoercertificaat tegelijk met de invoeraangifte bij de Douane indienen.
  • U mag maximaal 105% van de hoeveelheid op het certificaat invoeren.
  • Na gebruik van het certificaat levert u het uiterlijk 60 (kalender)dagen na de laatste geldigheidsdag bij ons in. Doet u dit te laat? Dan heeft dit mogelijk consequenties voor certificaten die wij in de toekomst aan u afgeven. Lees meer hierover op de pagina Zekerheid.

  Wetten en regels

  Blijf op de hoogte

  U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

  RSS-feed verandert

  De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Vlas en hennep toe.

  Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS.

  Vragen over de Regeling hennepzaad?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?