Invoer paddenstoelenconserven

Gepubliceerd op:
16 februari 2015
Laatst gecontroleerd op:
12 maart 2024

Wilt u conserven van paddenstoelen uit een land buiten de Europese Unie (EU) invoeren in de EU? Dan moet u bij de Douane invoeraangifte doen en een invoerrecht betalen.

Bij invoer tegen betaling van het volledig invoerrecht, heeft u geen invoercertificaat nodig. Mogelijk is er wel een gezondheidscertificaat nodig. Daarvoor kunt u bij de NVWA terecht.

Invoer binnen tariefcontingenten

De Europese Unie (EU), China en een aantal andere landen hebben afgesproken dat er jaarlijks een bepaalde hoeveelheid conserven van paddenstoelen van het geslacht Agaricus (champignonconserven) met een verlaagde invoerheffing ingevoerd mag worden. Het gaat om producten met de GN-codes:

 • 0711 51 00
 • 2003 10 20
 • 2003 10 30

Er zijn 2 contingenten:

 • 09.4284: 30.400.000 kilogram (netto-uitlekgewicht) voor paddenstoelen uit China;
 • 09.4286: 5.030.000 kilogram (netto-uitlekgewicht) voor paddenstoelen uit andere derde landen dan China en het Verenigd Koninkrijk.

Voorwaarden deelname

Om deel te kunnen nemen aan deze invoerregeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft een btw-nummer.
 • U bent in Nederland gevestigd.
 • U heeft een EORI-nummer.
 • Douane-expediteurs en douane-agenten mogen niet voor zichzelf aanvragen.

Voor beide contingenten moet u referentie aantonen. Dat is de invoer in de periode van 23 september tot en met 22 september, voorafgaand aan het nieuwe contingentjaar èn dezelfde periode in het jaar daarvóór. Het gemiddelde van de invoer in beide perioden is uw referentiehoeveelheid en de hoeveelheid die u mag aanvragen. Zolang dat niet meer dan 15% van de beschikbare hoeveelheid is.

De invoer moet betrekking hebben op de GN-codes die onder het tariefcontingent vallen en ook die oorsprong hebben. Voor contingent 09.4284 mag u dus alleen invoer uit China als referentie gebruiken. Voor contingent 09.4286 mag u invoer uit alle derde landen gebruiken met uitzondering van China en het Verenigd Koninkrijk.

Aanvragen

De contingenten lopen van 1 januari tot en met 31 december. U kunt van 23 tot en met 30 november, voorafgaand aan het nieuwe contingentjaar, certificaten aanvragen die geldig zijn vanaf 1 januari. Er geldt geen minimumaanvraag en u mag maximaal uw referentiehoeveelheid aanvragen. Zolang dat niet meer is dan 15% van de beschikbare hoeveelheid.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) na kunt komen. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dien dan een verzoek om erkenning van overmacht in. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Mail uw verzoek tot erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als wij het op tijd ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

 • wij u op de hoogte hebben gebracht dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
 • de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

Toewijzing

Na de aanvraagperiode meldt RVO de aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie. De Commissie vergelijkt de meldingen van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid. Als er meer aangevraagd is dan er beschikbaar is, stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast. U kunt daarna niet meer aanvragen, omdat dit contingent geen deelperioden heeft. De beschikbare hoeveelheid voor het hele jaar is bij de opening van het contingent op te vragen.

U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de Commissie (pdf). Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, de sector en tenslotte het contingentnummer.

Is er na de toewijzing nog een hoeveelheid over? Dan kunt u in de eerste 7 dagen van elke maand weer een aanvraag doen, zolang er nog een hoeveelheid beschikbaar is. Hou wel rekening met uw referentiehoeveelheid. Heeft u de referentiehoeveelheid al aangevraagd? Dan mag u gedurende dat contingentjaar niet meer aanvragen, ook al is er nog een hoeveelheid beschikbaar.

Na uw invoer

Stuur het invoercertificaat binnen 60 dagen na de laatste geldigheidsdag terug naar:

RVO, afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM)
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Gebruikt u uw invoercertificaat volledig en stuurt u die op tijd terug? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op de pagina Zekerheid.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?