Invoer suiker

Gepubliceerd op:
7 april 2014
Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023

Voert u suiker in vanuit een land buiten de EU, dan moet u invoeraangifte doen bij de Douane. U heeft alleen een invoercertificaat nodig als u gebruik maakt van een tariefinvoercontingent. 

Invoer binnen tariefcontingent

Een invoercertificaat vraagt u aan voor een contingentjaar, of een deel ervan. Een contingentjaar voor suiker loopt van 1 oktober tot en met 30 september het jaar daarop.

Voorwaarden voor deelname

Voor het aanvragen van invoercertificaten voor suiker gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U heeft een btw-registratie.
 • U heeft een EORI-nummer.
 • U mag alleen aanvragen in het land van de EU waarin u gevestigd bent.
 • U heeft minimaal 25 ton suiker in- of uitgevoerd in de periode van 1 juli tot en met 30 juni. Dit is voorafgaand aan het nieuwe contingentjaar en in de 12 maanden daarvoor.

Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen niet voor zichzelf aanvragen.

Aanvragen kan zolang er invoercertificaten beschikbaar zijn. Kunt u geen invoercertificaat krijgen? U mag dan alleen invoeren van buiten het contingent. Meer hierover leest u onder Invoeren van buiten tariefcontingent.

Aanvragen

Tijdens de eerste 7 dagen van elke maand kunt u een invoercertificaat aanvragen. Dit kan zolang er een hoeveelheid beschikbaar is. Hoe u aanvraagt leest u op de Invoercertificaat aanvragen. U kunt de aanvraag digitaal doen. Voor een nieuw contingentjaar vraagt u aan tijdens de eerste 7 dagen van september.

Wilt u een invoercertificaat aanvragen dat geldig is vanaf 1 januari? Dat kan vooraf van 23 tot en met 30 november. U kunt in december niet aanvragen.

In de Tabel contingenten suiker staat een overzicht van de contingenten waarvoor u kunt aanvragen. U vindt de deze bij de downloads onderaan deze pagina.

Na uw aanvraag

Na een aanvraagperiode melden wij de aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt de meldingen van alle landen in de EU met de beschikbare hoeveelheid. Als er meer aangevraagd is dan dat er beschikbaar is, bepaalt de EC een toewijzingspercentage. Van iedere aanvraag wijzen we dan hetzelfde percentage toe.

De toewijzing van de invoercertificaten is rond de 23e van de maand van aanvraag. U kunt de toewijzing vinden in de database van de Commissie (pdf). Selecteer hiervoor:

 1. een taal
 2. het jaar
 3. de sector
 4. het contingentnummer

Na uw invoer

Stuur het invoercertificaat naar ons terug. Doe dit binnen 60 dagen na de laatste dag dat het certificaat geldig is. Dit kan naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM)
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Op Invoercertificaat aanvragen leest u dat u bij ons zekerheid moet stellen voor een invoercertificaat. Benut u uw invoercertificaat volledig en stuurt u het op tijd terug? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Op Zekerheid leest u wanneer wij de zekerheid vrijgeven.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de suiker niet of niet op tijd kunt invoeren. Of dat u het bewijs van het invoeren niet op tijd kunt versturen. In dat geval kunt u een beroep doen op overmacht. Stuur ons hiervoor een verzoek om erkenning van overmacht. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht in een e-mail naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die laten zien waarom u het certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Wij behandelen uw verzoek alleen als wij het op tijd hebben ontvangen. Hieronder leest u wanneer dit is.

Overmacht bij invoerverplichting

Kon u niet of niet op tijd invoeren? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

 • wij u laten weten dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
 • het certificaat niet meer geldig is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Overmacht bij bewijsverplichting

Kon u zich niet houden aan de bewijsverplichting? Dan moeten wij het verzoek binnen 30 dagen van u ontvangen nadat wij het bewijs binnen moesten hebben.

Invoer van buiten tariefcontingent

Bij de invoer van suiker kan de Douane douanerechten opleggen. Deze bestaan uit een vast recht en een aanvullend (variabel) recht. Het vaste recht wordt in het kader van het Gemeenschappelijk Douanetarief vastgesteld. Bij de vaststelling van het aanvullend recht wordt gekeken naar de cif-invoerprijs of representatieve prijs en de reactieprijs.

Representatieve prijzen en reactieprijs

Het Comité Landbouw stelt de representatieve prijzen vast voor elk verkoopseizoen. De Commissie kan deze prijzen tussentijds wijzigen. Dat gebeurt als de vastgestelde representatieve prijs tenminste € 1,20 per 100 kg afwijkt ten opzichte van de vorige vaststelling. Ook wordt een reactieprijs vastgesteld. De EU geeft deze reactieprijs door aan de World Trade Organization (WTO). 

Aanvullend recht

Het aanvullend recht wordt toegepast als de representatieve prijs lager is dan vastgestelde reactieprijs per seizoen. De Douane legt het totaal te betalen douanerecht op. Let op: de aanvullende rechten worden niet toegepast tot 30 september 2027.

Het aanvullend recht wordt als volgt berekend. Als het verschil tussen de reactieprijs en de cif-prijs van de betrokken zending:

 1. niet groter is dan 10% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 0;
 2. groter is dan 10%, maar niet groter dan 40% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 30% van het verschil boven 10%;
 3. groter is dan 40%, maar niet groter dan 60% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 50% van het verschil boven 40% plus het aanvullend recht genoemd onder 2;
 4. groter is dan 60%, maar niet groter dan 75% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 70% van het verschil boven 60% plus de aanvullende rechten genoemd onder 2 en 3;
 5. groter is dan 75% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 90% van het verschil boven 75% plus de aanvullende rechten genoemd onder 2, 3 en 4.

Is de cif-invoerprijs per 100 kg van een bepaalde zending hoger dan de representatieve suikerprijs? Dan moet de importeur aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat ten minste de volgende bewijsstukken overleggen:

 • het koopcontract of een ander gelijkwaardig bewijsstuk;
 • de verzekeringspolis;
 • de factuur;
 • de vervoersovereenkomst;
 • het certificaat van oorsprong, en
 • het cognossement bij vervoer over zee.

Daarnaast kunnen nog andere inlichtingen of bewijsstukken worden gevraagd.

Zekerheid stellen

Voor de betrokken zending moet een zekerheid worden gesteld bij de Douane. De hoogte van de zekerheid is gelijk aan het verschil tussen het aanvullende invoerrecht, berekend op basis van de representatieve prijs van het betrokken product, en het bedrag van het aanvullend invoerrecht, berekend op basis van de cif-invoerprijs van de betrokken zending. De zekerheid wordt vrijgegeven zodra het verzoek is ingewilligd op basis van de overgelegde bewijsstukken.

Tarieven

De Europese Commissie publiceert de nieuwe representatieve prijzen en invoerrechten voor suiker. Deze informatie verwerken wij in onze bulletins (zie de downloads onder aan deze pagina). Zo blijft u op de hoogte van de actuele tarieven die op uw product(en) van toepassing zijn. Het douanerecht vindt u op de site van de Douane.

Downloads

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Suiker toe.

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? U leest dit op RSS.

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?