Bezwaar maken

Laatst gecontroleerd op:
3 januari 2024
Gepubliceerd op:
3 oktober 2017

Bent u het niet eens met een beslissing die u heeft ontvangen? Bijvoorbeeld over uw subsidieaanvraag of over de hoogte van een heffing? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat heeft u nodig?

U heeft de volgende informatie nodig als u bezwaar maakt:

  • uw contactgegevens;
  • het kenmerk en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • een uitleg van de reden van uw bezwaar;
  • een kopie of scan in pdf-formaat van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • een kopie of scan in pdf-formaat van de stukken waarmee u uw standpunt onderbouwt.

Digitaal of schriftelijk?

Digitaal bezwaar maken is sneller en makkelijker. Dit doet u via eBezwaar of eLoket. Kijk in uw beslisbrief wat voor u geldt. U kunt niet per e-mail bezwaar maken.

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u liever per post bezwaar indienen? Dat kan. U heeft dezelfde informatie nodig als bij digitaal bezwaar maken. Voeg nog wel uw handtekening onderaan de brief toe.

Stuur uw bezwaarbrief naar adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Tip: wilt u (later kunnen) bewijzen op welke datum u uw bezwaar heeft verstuurd? Maak dan digitaal bezwaar of verstuur per aangetekende post.

Verstuur uw bezwaar binnen 6 weken

U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken vanaf de dag na de datum van uw beslisbrief. Verstuurt u uw bezwaar te laat? Dan neemt RVO het niet meer in behandeling. Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen? Verstuur dan alvast een bezwaar dat nog niet compleet is. Dit heet een pro forma bezwaar. U krijgt van ons daarna de tijd om uw pro forma bezwaar aan te vullen.

Voorbeeld: is de datum in uw besluitbriefwoensdag 8 juni 2022? Dan gaan de 6 weken in op donderdag 9 juni 2022. U heeft dan tot en met woensdag 20 juli 2022 de tijd om digitaal of schriftelijk bezwaar te maken.

Wie kan bezwaar maken?

Als het besluit u persoonlijk raakt, maakt u bezwaar uit uw eigen naam. Raakt het besluit uw bedrijf of vereniging? Dan maakt u bezwaar namens het bedrijf of de vereniging. Dit doet u als rechtspersoon of bijvoorbeeld als maatschap. Stuur altijd documenten mee waaruit blijkt dat u bezwaar mag maken. Zoals een kopie of scan van de maatschapsakte en de inschrijving in het Handelsregister.

Mag u volgens deze documenten geen bezwaar maken? Zorg er dan voor dat iemand die dit wel mag u machtigt. Ook deze machtiging stuurt u mee met het bezwaar. Dit kan digitaal.

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen om namens u bezwaar te maken? U leest hoe dit moet op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Octrooicentrum Nederland

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO? Bekijk dan Bezwaar maken besluit Octrooicentrum.

Bezwaar gemaakt, en dan?

U krijgt een digitale of schriftelijke bevestiging. Is uw bezwaar niet compleet? Of heeft RVO meer informatie nodig? Dan ontvangt u hierover bericht. Zorg ervoor dat u reageert binnen de periode die in het bericht staat. Daarna behandelen wij uw bezwaar verder.

Gehoord worden

Soms volgt er na een bezwaar een hoorgesprek. Hierin legt u uw bezwaar uit en kan RVO vragen stellen. Dit gebeurt telefonisch of bij ons op kantoor. U mag iemand meenemen die u helpt of voor u spreekt. Tijdens het horen nemen we geen beslissing. Na het hoorgesprek beoordelen wij uw bezwaar.

Wanneer is de beslissing?

U krijgt een beslissing binnen 12 weken na de datum op de brief waartegen u bezwaar maakte. RVO mag dit verlengen als we meer tijd nodig hebben. Het nemen van een beslissing mag dan maximaal 6 weken langer duren. We laten het u weten als we hiervan gebruik maken.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. U heeft tot en met 6 weken na de datum van de beslisbrief om dit te doen. In de brief leest u hoe u in beroep kunt gaan. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de website Rechtspraak.nl.

In gebreke stellen

Is de beslistermijn voorbij en heeft u nog geen beslissing gekregen op uw bezwaar? U kunt RVO dan in gebreke stellen. Hoe dit moet leest u op de pagina Ingebrekestelling.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?