Gebouwen warmen te veel op, waardoor (kwetsbare) bewoners en gebruikers mogelijk gevaar lopen

Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Scholen, instellingen voor langdurige zorg (bijv. verpleeghuizen), seniorencomplexen en kinderopvang warmen te veel op, waardoor (kwetsbare) bewoners en gebruikers mogelijk gevaar lopen.

Gemeente is hitteproof als

  • Hitte geen gevaar veroorzaakt in genoemde instellingen en men weet hoe te handelen om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen

  • Richt gebouwen waar kwetsbare groepen zich bevinden, hittebestendig in door schaduw- en watervoorzieningen en verkoeling, zoals bomen, groene gevels en zonwering.
  • Zorg ervoor dat kwetsbare bewoners niet op hittekwetsbare plekken in gebouwen komen te wonen.
  • Elke instelling stelt een hitteprotocol op voor hete dagen.

Extra informatie & tips

  1. De gemeente heeft een faciliterende rol en doet een eerste onderzoek naar hittegevoelige doelgroepen, gebouwen en locaties waaruit blijkt waar hittegevoeligheid het grootst is en de aanpak het meest urgent.
  2. Plan vanuit de werkgroep Gebouw een dialoog met de organisaties die op basis van het onderzoek naar hittegevoelige doelgroepen en gebouwen (hittekwetsbaarheidsoverzicht) hoog scoren en daarmee urgent zijn.
  3. Zorg voor goede afstemming met interne collega’s (welzijn, onderwijs, ouderenzorg, energietransitie ..) die al contacten met deze organisaties hebben. Mogelijk is er al een hitteplan opgesteld waar desbetreffende organisaties bij betrokken zijn, of een actieprogramma hitte & onderwijs. Contact leggen met scholen en kinderopvang kan ook via de GGD (JGZ en inspectie kinderopvang).
  4. Ga in dialoog (vervolg van stap 1) voor zowel de korte termijn (aankomende zomer o.b.v. hitteplan en gedrag) als de lange termijn (hoe hitte verminderen in gebouwen en gebied). De volgende agendapunten kunnen helpen bij de dialoog:
  5. Maak samen met dialoogpartners een uitvoeringsagenda waarin wordt bepaald wanneer welk hittekwetsbare gebouw wordt aangepakt en welke ondersteuning daarbij gewenst is.
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?