Handelsakkoord Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Gepubliceerd op:
14 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 oktober 2023

Doet u zaken in de regio Azië en Oceanië, dan kunt u mogelijk profiteren van een nieuw handelsakkoord. Op 15 november 2020 tekenden de ASEAN-landen, China, Australië, Japan, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland het zogeheten Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Waarom is dit van belang voor Nederlandse ondernemers?

Handelsakkoorden maken internationaal zakendoen eenvoudiger. Landen die deelnemen aan handelsakkoorden nemen onderling barrières weg, spreken lagere invoerrechten af of schaffen deze zelfs helemaal af. Ze hebben als doel de onderlinge handel tussen landen te bevorderen en vooral te vergemakkelijken. Ook al maken EU-landen geen deel uit van RCEP, het akkoord kan wel gevolgen hebben voor Nederlandse bedrijven die in een van de deelnemende landen bijvoorbeeld (willen) produceren of investeren.

De ASEAN-landen, China, Australië, Japan, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland hebben gezamenlijk een markt met 2,2 miljard mensen. Die vertegenwoordigt 30% van het mondiale GDP. Landen als China, Japan, Zuid-Korea maar ook de 5 grote ASEAN-markten Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesië en Maleisië zijn grote doelmarkten voor Nederland. In 2019 exporteerde Nederland voor ruim 28 miljard naar de RCEP-landen.

Wat is RCEP?

Na 8 jaar onderhandelen hebben de RCEP-landen onderlinge afspraken gemaakt om invoerrechten op verschillende producten geleidelijk (in sommige gevallen over een periode van 20 jaar) af te schaffen. Zo wordt uiteindelijk 65% van alle invoerrechten tussen de aangesloten landen afgeschaft. Dit betekent dat het voordeliger kan worden om tussen die landen te exporteren.

Een ondernemer uit Vietnam kan hiermee bijvoorbeeld makkelijker de markt in China op. Ook hebben de landen afspraken gemaakt over één groep regels van oorsprong. Dit zijn regels die de 'economische nationaliteit' van producten bepalen, dus de herkomst van producten. Daarnaast bevat het akkoord ook afspraken over handelsfacilitatie en afspraken die investeren makkelijker kunnen maken.

Waar moet ik op letten?

RCEP wijkt af van het soort handelsverdrag dat de EU nastreeft. Er zijn geen afspraken opgenomen over duurzame ontwikkeling en arbeidsrechten bij handel. Ook zijn afspraken over bijvoorbeeld geschillenbeslechting minder vergaand. Toch is RCEP wel een verdrag om mee rekening te houden. Bijvoorbeeld voor Nederlandse ondernemers die al in de regio zelf actief zijn als producent, investeerder, of met een dochterbedrijf. Voor hen wordt het makkelijker om vanuit het ene RCEP-land de markt op te gaan van een ander RCEP-land.

Wat zijn de gevolgen van het RCEP?

RCEP biedt de landen in de regio houvast voor economisch herstel na de COVID-pandemie. Wellicht relevanter: de overeenkomst biedt houvast in een regio die vaak een speelbal is tussen de VS en China. Na het terugtrekken van de VS uit het Trans-Pacific Partnerschap, lijkt China door het ondertekenen van het RCEP zich strategisch te positioneren in de ASEAN-markt en overige landen. Het is de eerste keer dat China partij is bij een regionaal vrijhandelsverdrag.

Gevolgen voor Nederlandse bedrijven

De economische effecten van RCEP zijn op dit moment lastig in te schatten. Voor Nederlandse en andere internationale bedrijven kan RCEP op termijn een rol spelen bij productie in de regio. Een ondernemer kan door dit verdrag bijvoorbeeld makkelijker besluiten om productielocaties te verplaatsen van China naar Vietnam, terwijl de toegang tot de Chinese markt behouden blijft. Het wordt immers makkelijker en aantrekkelijker om vanuit andere landen in de regio de Chinese markt te bedienen en tussen ASEAN en China te navigeren.

EU–handelsakkoorden

De EU heeft vrijhandelsakkoorden met onder andere Vietnam, Japan, Singapore en Zuid-Korea. Deze akkoorden maken de handel tussen EU-lidstaten en deze landen interessanter en makkelijker. Er is momenteel geen handelsakkoord met ASEAN als regio. De EU richt zich vooralsnog op bilaterale handelsakkoorden met individuele landen. Die vormen de bouwstenen voor een toekomstig handelsakkoord met ASEAN, waar de EU wel naar streeft. De EU onderhandelt namens alle EU lidstaten over de handelsbetrekkingen met de ASEAN-landen.

Informatie over EU-handelsakkoorden en invoerrechten vindt u op het Access2Markets-portal van de EU.

Hoe snel merk ik de gevolgen van het RCEP?

Invoerrechten worden over een periode tot ongeveer 20 jaar afgebouwd. Effectieve implementatie is van belang voor het succes van elk handelsakkoord en dat geldt ook voor RCEP. Het akkoord moet nog door alle betrokken landen geratificeerd worden.

Meer weten?

Bent u zich nog aan het oriënteren op een markt die onder RCEP valt? Of zoekt u meer informatie, bijvoorbeeld over zakendoen in deze landen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Meer informatie over zakendoen in de RCEP-landen vindt u op onze landen- en regiopagina's:

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?