Zakelijke kansen in Bangladesh

Laatst gecontroleerd op:
13 juni 2024
Gepubliceerd op:
15 maart 2013

Bangladesh heeft een van de snelst groeiende economieën in de wereld. De overheid van Bangladesh heeft de afgelopen jaren veel gedaan om buitenlandse investeringen te stimuleren. Dit biedt mogelijkheden. Er zijn kansen voor Nederlandse ondernemers in onder meer de landbouw, tuinbouw, maritieme sector, watermanagement en textiel. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Kansen in de watersector

Bangladesh is een plat land met veel water. Regelmatig overstromen gebieden als gevolg van cyclonen of moessonregen. Andere problemen in het land zijn een tekort aan schoon drinkwater en periodes van droogte. De watersector biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Denk aan:

 • watermanagement
 • overstromingsbescherming
 • rampenbestrijding
 • drinkwatervoorzieningen

Kansen in de bloementeeltsector

De bloementeeltsector in Bangladesh is een opkomende en snelgroeiende markt. Bloemen zijn 'betaalbare luxe' voor veel mensen en organisaties. De bevolking viert ook steeds meer Westerse feestdagen zoals Valentijnsdag en Moederdag. In Bangladesh groeit hierdoor de vraag naar verschillende bloemen en zaden. De vraag naar kennis over bloementeelt en vervoer van bloemen neemt ook toe. Dit is voor Nederlandse kwekers en bedrijven een goede markt om in te stappen.

Wilt u meer weten over de kansen in de hele bloementeeltsector in Bangladesh? Lees het Engelstalige rapport hieronder.

Marktrapport: kansen in de zaadsector 

In opdracht van RVO en de Nederlandse ambassade in Bangladesh heeft SeedNL onderzoek gedaan naar de zadensector in Bangladesh. Dat deden ze samen met Wageningen University & Research (WUR), Naktuinbouw, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Innovision.

Het marktrapport 'Bangladesh seed sector assessment' geeft een actueel overzicht van de zaadsector in Bangladesh. Het onderzoekt de kansen en uitdagingen in deze sector, en gaat in op de zadensystemen van aardappelen, groentes en bloemen.

Benieuwd naar de resultaten? Vraag het rapport gratis aan

Kansen in horticulture sector

Nederland en Bangladesh kennen een lange handelsrelatie, die zich bevindt in de overgangsfase van ‘hulp naar handel’. Verstedelijking en klimaatverandering zorgen voor uitdagingen op het gebied van landbouw en voedselproductie. De beschikbare landbouwgrond neemt af, terwijl de vraag naar voedsel toeneemt. Er is behoefte aan innovaties en nieuwe technieken. Zo kan er ook in de toekomst aan de behoefte van de bevolking worden voldaan. Dit biedt Nederlandse bedrijven de kans om hun expertise in te zetten en zich te positioneren als waardevolle partners.

In Bangladesh is veel interesse voor Nederlandse kennis en kunde voor bedekte teelt. Dit is het verbouwen van gewassen in een gecontroleerde omgeving. RVO heeft een onderzoek naar de kansen in de bedekte horticulture in Bangladesh laten uitvoeren. Het Engelstalige rapport uit 2023 vindt u in de download hieronder.

RVO heeft hiernaast ook een onderzoek laten uitvoeren naar de algemene land- en tuinbouwsector in Bangladesh. Het Engelstalige rapport 'Bangladesh Horticulture Sector' uit 2021 vindt u ook als download hieronder.

Kansen in de zuivelsector

De zuivelindustrie in Bangladesh is volop in ontwikkeling. De verwachting is dat deze sector jaarlijks groeit met 5%. Het verwachte marktvolume is $ 7,22 miljard. Dit biedt Nederlandse (boeren)bedrijven kansen om te investeren. Binnen de sector liggen verschillende kansen. Denk aan:

 • Fokkerijen
 • Melkapparatuur
 • Melkbetalingssystemen
 • Voederproductie
 • Capaciteitsopbouw

Wilt u meer weten over de kansen in de hele zuivelsector in Bangladesh? Lees het Engelstalige rapport hieronder.

Kansen in de voedselverwerkingssector

De landbouw- en voedselverwerkingssector groeit hard in Bangladesh. Toch gaat er op dit moment nog veel oogst verloren door een tekort aan voedselverwerkingsbedrijven. Dat terwijl er wereldwijd veel vraag naar Bengalese voedingsproducten is. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven. Naast bewerking van voedsel is er ook vraag naar innovaties en technologieën op het gebied van voedselveiligheid en verpakkingen.

Kansen in de textielsector

De Bengalese textielindustrie levert kleding aan retailers en kledingmerken van over de hele wereld. Hiermee is deze sector de grootste van Bangladesh. De textielindustrie biedt kansen om vanuit Bangladesh uit te breiden naar de omliggende Aziatische markten.

Kansen in de energiesector

Er liggen zakelijke kansen in de energiesector van Bangladesh. De plaatselijke overheid investeert komende jaren flink in het opwekken van energie om aan de vraag vanuit de middenklasse te voldoen. Dat betekent dat er een marktpotentieel is voor energiediensten. Er zit met name potentie in:

 • ontwikkeling van gas aanboren op het land en in het water;
 • waterwegen creëren;
 • infrastructuur aanleggen voor gas;

Kansen in zonne-energiesector

Bangladesh is een van de snelst groeiende economieën in Azië. De vraag naar energie neemt toe. Het land heeft als doel om in 2040 40% van de energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Bangladesh wil zich richten op zonne-energie. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven in de hele keten voor zonne-energie. Denk aan:

 • nieuwe technologieën en investeringen;
 • ontwikkeling van de bestaande capaciteit;
 • opschaling van de opwekking van hernieuwbare energie.

Wilt u meer weten over de kansen in de hele zonne-energiesector in Bangladesh? Lees het Engelstalige rapport hieronder.

Video: Hernieuwbare energie in Bangladesh

U ziet in deze video hoe mensen op het platteland van Bangladesh toegang kunnen krijgen tot hernieuwbare energie. Shuvasish Bhowmich van ATEC Bio vertelt hoe de biovergisters mest omzetten in gas en meststof. Huishoudens kunnen koken op biogas, en de meststof gebruiken ze op hun land.

Wij ondersteunen dit project vanuit het programma SDG 7 Results: Access to renewable energy.

Kansen in de ICT-sector

De Bengalese ICT-sector groeit en de verwachting is dat die trend doorzet in de komende jaren. Zo heeft de overheid in 2019 een van de grootste datacenters van de wereld geopend in Bangladesh. In de ICT zijn er onder andere kansen op het gebied van:

 • verbetering van de ICT-infrastructuur;
 • ontwikkeling van e-commerce en applicaties.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke MVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Marktrapporten

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades en landbouwraden publiceren wij marktrapporten over kansrijke sectoren in Bangladesh. U vindt ze hieronder bij het kopje 'Downloads'.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten. Het is mogelijk dat u geen resultaten ziet voor Bangladesh, maar dat kan op een later moment veranderen.

Downloads

Vragen over ondernemen in Bangladesh?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?