Zakelijke kansen in Bangladesh

Gepubliceerd op:
15 maart 2013
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2022

Bangladesh heeft een van de meest liberale investeringsklimaten in Zuid-Azië. De overheid van Bangladesh heeft de afgelopen jaren veel gedaan om buitenlandse investeringen te stimuleren. Mede hierdoor biedt de economie van Bangladesh veel mogelijkheden. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Wist u dat onze Bangladesh-adviseurs gratis een buitenlandse markt voor u kunnen verkennen? En dat zij u ook in contact kunnen brengen met potentiële zakenpartners? Zij geven u graag persoonlijk advies voor zakendoen in het buitenland.

Gevolgen van de coronacrisis

Het coronavirus heeft een grote impact op de handel en het dagelijks leven in Bangladesh. De economie van het land groeide de afgelopen 10 jaar gemiddeld 7% per jaar. In 2020 is die groei volgens de cijfers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gedaald naar 2%. De export van kleding, verantwoordelijk voor meer dan 80% van de totale export in Bangladesh, is door het coronavirus ingestort.

De volledige economische impact per sector is echter nog niet bekend. Het coronavirus en de maatregelen hebben in ieder geval negatief effect op de economie. Zodra wij meer informatie hebben over de economische gevolgen, delen wij dat met u.

Op dit moment worden niet-noodzakelijke reizen naar Bangladesh afgeraden. Naast een bevestiging van een volledige COVID-vaccinatie, moet u ook een negatief testbewijs kunnen tonen van maximaal 48 uur oud. Voor reizigers die niet (volledig) zijn gevaccineerd geldt een quarantaineplicht van 14 dagen. Kijk op Nederland Wereldwijd voor de meest recente informatie over het reisadvies en de coronamaatregelen in Bangladesh.

Kansen in de watersector

Bangladesh is een plat land met veel water. Regelmatig overstromen gebieden als gevolg van cyclonen of moessonregen. Andere problemen in het land zijn een tekort aan schoon drinkwater en periodes van droogte. De watersector biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Denk aan:

  • watermanagement
  • overstromingsbescherming
  • rampenbestrijding
  • drinkwatervoorzieningen

Kansen in de land- en tuinbouwsector

Nederland en Bangladesh kennen een lange handelsrelatie, die zich bevindt in de overgangsfase van ‘hulp naar handel’. Verstedelijking en klimaatverandering zorgen voor uitdagingen op het gebied van landbouw en voedselproductie. De beschikbare landbouwgrond neemt af, terwijl de vraag naar voedsel toeneemt. Er is behoefte aan innovaties en nieuwe technologieën, zodat er ook in de toekomst aan de behoefte van de bevolking kan worden voldaan. Dit biedt Nederlandse bedrijven de kans om hun expertise in te zetten en zich te positioneren als waardevolle partners.

RVO heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de land- en tuinbouwsector in Bangladesh. Het rapport vindt u in de download hieronder.

Kansen in de voedselverwerkingssector

De landbouw- en voedselverwerkingssector groeit hard in Bangladesh. Toch gaat er op dit moment nog veel oogst verloren door een tekort aan voedselverwerkingsbedrijven. Dat terwijl er wereldwijd veel vraag naar Bengalese voedingsproducten is. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven. Naast bewerking van voedsel is er ook vraag naar innovaties en technologieën op het gebied van voedselveiligheid en verpakkingen.

Kansen in de textielsector

De Bengalese textielindustrie levert kleding aan retailers en kledingmerken van over de hele wereld. Hiermee is deze sector de grootste van Bangladesh. De textielindustrie biedt kansen om vanuit Bangladesh uit te breiden naar de omliggende Aziatische markten.

Kansen in de energiesector

Er liggen zakelijke kansen in de energiesector van Bangladesh. De plaatselijke overheid investeert komende jaren flink in het opwekken van energie om aan de vraag vanuit de middenklasse te voldoen. Dat betekent dat er een marktpotentieel is voor energiediensten. Er zit met name potentie in:

  • Ontwikkeling van gas aanboren op het land en in het water
  • Waterwegen creëren
  • Infrastructuur aanleggen voor gas

Kansen in de ICT-sector

De Bengalese ICT-sector groeit en de verwachting is dat die trend doorzet de komende jaren. Zo heeft de overheid in 2019 een van de grootste datacenters van de wereld geopend in Bangladesh. In de ICT zijn er onder andere kansen op het gebied van de ICT-infrastructuur verbeteren, e-commerce en applicaties ontwikkelen.

Video: Hernieuwbare energie in Bangladesh

U ziet in deze video hoe mensen op het platteland van Bangladesh toegang kunnen krijgen tot hernieuwbare energie. Shuvasish Bhowmich van ATEC Bio vertelt hoe de biovergisters mest omzetten in gas en meststof. Huishoudens kunnen koken op biogas, en de meststof gebruiken ze op hun land.

Wij ondersteunen dit project vanuit het programma SDG 7 Results: Access to renewable energy.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Marktrapporten

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades en landbouwraden publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in Bangladesh.

Hieronder vindt u rapporten over de belangrijkste sectoren in Bangladesh.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten. Het is mogelijk dat u geen resultaten ziet voor Bangladesh, maar dat kan op een later moment veranderen.

Downloads

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?