Producteisen België

Laatst gecontroleerd op:
24 april 2024
Gepubliceerd op:
26 september 2011

Wilt u zorgen dat uw product aan de juiste Belgische eisen voldoet? Kijk dan naar de producteisen van de EU. Deze gelden ook in België. Maar er zijn ook specifiek Belgische eisen.

Voldoen uw producten aan alle producteisen in de EU? Dan mag u ze vrij verhandelen in alle EU-lidstaten, waaronder België. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt maar uw product wel voldoet aan de wettelijke producteisen in Nederland. Houdt u wel rekening met de specifieke eisen die lidstaten mogen stellen. 

Heeft u heel specifieke vragen over producteisen in de EU, CE-markeringen of normen in Europa? Neem contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Producteisen in de EU

Bij de import en handel binnen de Europese Unie (EU) heeft u te maken met algemene producteisen en specifieke producteisen. Producteisen gaan bijvoorbeeld over de veiligheid, samenstelling en verpakking bij textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Lees meer over EU-wetgeving en producteisen

CE-markering

U mag met sommige producten alleen handelen in de Europese Economische Ruimte (EER) als deze een CE-markering hebben. Denk aan machines, liften, gastoestellen en speelgoed. Onder de EER vallen alle EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Een product met CE-markering voldoet aan wettelijke eisen van de EU.

Lees meer over CE-markering EU.

Normen in de EU

Met een norm laat u zien dat uw product aan bepaalde eisen voldoet. Normen zijn vrijwillige afspraken over kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Denk aan normen voor fietshelmen, kinderzitjes, rijwielen, maar ook beton. Normen worden ook wel standaarden genoemd. Het maken van afspraken en het vastleggen in normen wordt normalisatie of standaardisatie genoemd.

De meeste Europese normen zijn niet verplicht. Ze kunnen wel helpen uw klanten te verzekeren van kwaliteit en zekerheid. Lees meer over Europese normen bij Your Europe.  

Speciale etiketteringsvoorschriften in België

EU-lidstaten mogen in bijzondere gevallen aanvullende etiketteringseisen stellen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid of om fraude te voorkomen.

Lees op de website van FOD Volksgezondheid wat de gevolgen hiervan zijn voor export naar België. Dezelfde website legt ook uit wat u moet vermelden op het etiket. Bijvoorbeeld dat u het etiket in het Nederlands, Frans en Duits moet opstellen wanneer u het product in heel België wilt verkopen. Verkoopt u uw product alleen in Vlaanderen? Dan mag het etiket in het Nederlands.

Belgische vereisten

Voedingsmiddelen

Iedere fabrikant van voedingsmiddelen (voedingssupplementen inbegrepen) moet voldoen aan regels over autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Hiervoor kan de fabrikant de door de overheid goedgekeurde 'autocontrolegids' gebruiken.

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn levensmiddelen in voorgedoseerde vorm. Vóór u voedingssupplementen in de handel brengt, moet u bij de overheid een notificatiedossier indienen. Meer informatie over voedingssupplementen vindt u op de website van de FOD. Op de website van de Belgische federale overheid vindt u meer informatie over de regels voor voedingssupplementen.

Wilt u er zeker van zijn of er andere aanvullende Belgische producteisen zijn? Vraag dan na bij uw importeur of bij het contactcentrum van de Federale Overheidsdienst Economie of er nationale aanvullingen zijn voor labels en gebruiksaanwijzingen.
 

Verpakkingswet

De Belgische verpakkingswet is strenger dan die van Nederland. U moet hieraan voldoen wanneer u verpakte producten via uw webshop verkoopt aan Belgische consumenten. Verkoopt u niet rechtstreeks aan consumenten maar bijvoorbeeld aan een importeur? In dat geval gelden de regels uit de verpakkingswet voor degene die de producten als eerste op de markt brengt, dus in dit geval de importeur.

Brengt u meer dan 300 kilogram aan verpakkingsmateriaal op de Belgische markt? Dan moet u zich registreren bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). Op  de website van deze overheidsdienst vindt u informatie over verpakkingsregels. Voor overtredingen hiervan  kunt u een boete krijgen.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

In België geldt voor sommige productgroepen een Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Brengt u als eerste in België zo'n product in de handel, bijvoorbeeld als producent of importeur? Dan bent u verantwoordelijk voor het afvalbeheer ervan. Denk daarbij aan het terughalen en recyclen van gebruikte producten. Ook het uitbesteden en financieren daarvan is een mogelijkheid. 

U kunt kosten voor een UPV doorberekenen in de prijs. Soms is er voor uw sector een collectieve UPV-strategie afgesproken. Bekijk informatie over UPV op de website van de Vlaamse overheidsorganisatie Vlaanderen Circulair.

Informeer u van tevoren of voor uw productgroep een UPV geldt en hoe de afvalstromen zijn geregeld. Hou er daarbij rekening mee dat er steeds meer producten onder een UPV gaan vallen. 

Consumentenbescherming in de EU

Europa heeft ruim 500 miljoen consumenten. De interne markt van de EU is een van de grootste consumentenmarkten van de wereld. De EU wil al deze consumenten bescherming en ondersteuning bieden.

U kunt terecht bij deze 2 bronnen voor meer informatie over de consumentenrechten binnen de EU:

U vindt op de website van European Consumer Centre for Services meer informatie over consumentenorganisaties in België.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Bijvoorbeeld de NVWA en Farmatec. Deze certificaten zijn vaak verplicht bij export buiten de EU. Soms zijn ze verplicht bij export binnen de EU. Vraag bij deze instanties na of u certificaten nodig heeft, en welke.

Bekijk ons overzicht met organisaties voor export- en keuringscertificaten.

Meer informatie

EU

België

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) biedt meer informatie over standaarden en normen in België.

Vragen over export naar België?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?