Maatregelen coronavirus voor Caribisch Nederland

Gepubliceerd op:
27 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2021

De aanhoudende coronacrisis heeft grote economische gevolgen voor Caribisch Nederland. Daarom heeft het kabinet op 17 maart 2020 besloten dat bedrijven en ondernemers op Bonaire, Saba en Sint Eustatius in aanmerking kunnen komen voor uitzonderlijke economische maatregelen. Op deze pagina vindt u hiervan een overzicht.

LET OP: de informatie rondom de maatregelen verandert continu. Houd deze pagina in de gaten voor updates.

Het steunpakket voor Caribisch Nederland is verlengd:

  • De BMKB-C is verlengd tot 1 april 2021
  • De GO-C en Klein Krediet Corona (KKC) zijn verlengd tot 31 december 2020
  • De NOW, Tozo en TVL worden met 9 maanden verlengd tot 30 juni 2021
  • De noodmaatregel tijdelijke ‘verlaging tarieven energie, telecom en drinkwater’ is verlengd tot 1 januari 2022

De maatregelen in Caribisch Nederland zijn vergelijkbaar met de maatregelen die in Europees Nederland zijn genomen.

Informeer uzelf goed over de inhoud van de maatregelen en de voorwaarden via de bijbehorende instanties.

Loonkostenregeling voor werkgevers

U kunt als werkgever een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die u niet (volledig) aan het werk kunt houden vanwege het coronavirus. Er moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 20% in verband met het coronavirus, waardoor u uw personeel niet (volledig) aan het werk kunt houden. Bij een toekenning wordt 80% van het loon van de werknemer uitgekeerd over de uren die hij of zij niet voor u werkt. 

De regeling wordt uitgevoerd door de RCN-unit SZW in Caribisch Nederland.

Tegemoetkoming Vaste Lasten CN (TVL)

Op 25 november 2020 is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verlengd. De TVL steunt ondernemingen bij het betalen van de vaste lasten en het draaiende houden van de onderneming. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet de onderneming minimaal 30% omzetverlies hebben. Deze regeling was eerder opengesteld van juni tot en met september 2020. Om ondernemers ook na 1 oktober 2020 te steunen, wordt de regeling nog gedurende de volgende 3 periodes opengesteld:

  1. oktober tot en met december 2020
  2. januari tot en met maart 2021
  3. april tot en met juni 2021

Subsidiepercentage omhoog

De belangrijkste wijziging is dat het subsidiepercentage hoger is. In de eerdere regeling werd maximaal 50% van de vaste lasten gesubsidieerd. Voor de tweede openstelling is dit percentage verhoogd naar 75%. Ook het maximum subsidiebedrag is verhoogd naar $ 99.000 per 3 maanden.

Reden voor deze aanpassing is dat de eilanden grotendeels afhankelijk zijn van toerisme, dat nu bijna stilligt. Door de kleine setting zijn er voor ondernemers nauwelijks mogelijkheden om het omzetverlies op te vangen en daarmee hun vaste lasten te dekken. Dit in tegenstelling tot Europees Nederland. Lees meer over de wijzigingen in de Staatscourant en op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

De regeling wordt uitgevoerd door de RCN-unit SZW in Caribisch Nederland.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Deze regeling is bedoeld voor grotere ondernemingen. De verruiming betekent dat de leningen minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen mogen bedragen en voor 50% worden gegarandeerd door de Nederlandse Staat. Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie. De aanvraag moet worden gedaan door de financier.

De regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag. Bekijk meer informatie over de GO-C regeling en de aanvraag.

Overbruggingskrediet BMKB-C

De tijdelijke Borgstelling MKB-regeling wordt opengesteld in Caribisch Nederland. Deze BMKB staat in tegenstelling tot die in Europees Nederland ook open voor agrarische ondernemers, inclusief de visserijsector en aquacultuur. 

Met deze regeling staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers zoals banken. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. De aanvraag moet worden gedaan door de financier. Bekijk de deelnemende financiers.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag.
Lees meer over de verruimde BMKB-regeling en de aanvraag.

Overbruggingskredieten Qredits

Kredietverstrekker Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel opengesteld. Daarbij wordt een lagere rente in rekening gebracht en wordt uitstel van aflossingsverplichtingen geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal € 6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020.

De regeling wordt uitgevoerd door Qredits. Ondernemers op Bonaire kunnen met vragen terecht bij Qredits Bonaire.
Ondernemers op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba kunnen hun vragen richten tot Qredits Sint Maarten, Sint Eustatius & Saba.

Klein Krediet Corona (KKC)

De regeling Klein Krediet Corona (KKC) is opengesteld voor Caribisch Nederland. Deze regeling is bedoeld voor kleine ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van de coronacrisis. Daarbij staat de overheid voor een belangrijk deel (95%) garant voor een overbruggingskrediet van € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Het krediet dient voor de financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus. De aanvraag moet worden gedaan door de financier. Momenteel is Maduro & Curiels Bank (MCB) de enige deelnemende financier voor Caribisch Nederland.

De regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag.
Lees meer informatie over de regeling op de pagina Kleine Kredieten Corona garantieregeling van RVO.

Voorwaarden tegemoetkoming

Alle voorwaarden en de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming komen te staan op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Heeft u vragen over de maatregelen?

Bel: +31 70 379 80 00

In verband met drukte is de wachttijd langer dan normaal.

Bent u tevreden over deze pagina?