Intellectueel eigendom China

Gepubliceerd op:
16 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2020

Gaat u zakendoen in China? Dan is het belangrijk om uw intellectueel eigendom goed te beschermen. Door de bescherming mag een ander uw product of dienst niet zonder uw toestemming overnemen, namaken, verkopen of importeren.

Welke vorm van bescherming het meest in aanmerking komt, hangt af van uw product. Uw intellectueel eigendom is pas beschermd in China als uw octrooi/eigendom geregistreerd staat bij de relevante Chinese autoriteiten.

Intellectueel eigendomsrechten wel of niet aanvragen

Intellectueel eigendomsrecht aanvragen, is verstandig bij het zakendoen in China. Als er sprake is van inbreuk op uw intellectueel eigendom, dan heeft u als rechtenhouder meerdere opties. U kunt dan bijvoorbeeld websites verzoeken om producten offline te halen, samenwerken met de Chinese douane, of een verzoek doen tot een rechterlijk bevel.

First-to-file-systeem

Uw intellectuele eigendom is niet beschermd, zolang uw octrooi of eigendom niet geregistreerd staat bij de relevante Chinese autoriteiten. Intellectueel eigendomsrecht is territoriaal. Dit betekent dat u zich alleen op uw rechten kunt beroepen als u die op een rechtmatige manier lokaal geregistreerd heeft. China hanteert een zogenaamd first-to-file-systeem voor intellectueel eigendom. Dit betekent dat de eerste partij die registreert, de intellectueel eigendomsrechten heeft, ook als deze partij niet de oorspronkelijke uitvinder is.

Als een andere partij dan de uitvinder, de intellectuele eigendomsrechten registreert, heet dat ook wel een bad faith-handelsmerk. Bad faith handelsmerkregistraties overkomen zowel multinationals als mkb-ondernemingen. Dat komt doordat er geen gebruikersvereisten zijn bij het registreren van de aanvraag van een handelsmerk.

Ook registreren bij productie in China

Ook als u slechts produceert in China is het raadzaam om uw handelsmerk te registreren. Zonder registratie is de kwetsbaarheid voor schending van intellectueel eigendom namelijk groter.

Geen juridische entiteit, dan via lokale octrooiagent

Buitenlandse aanvragers zonder juridische aanwezigheid in China moeten via een lokale octrooiagent hun aanvraag indienen.

Copyrights

In theorie is registratie van copyright in China niet noodzakelijk omdat copyrights automatisch beschermd zijn. Toch wordt registratie sterk aangeraden om eventuele geschillen te voorkomen.

Merknaam ook in het Chinees registreren

Het is belangrijk om, naast het registreren van uw product, ook te denken aan het registreren van uw merknaam. Registreer de oorspronkelijke merknaam. Daarnaast is het van belang om ook de Chinese merknaam van uw product te registreren.

Soorten octrooien

U kunt in China – net als in Nederland – een octrooi aanvragen om een nieuwe uitvinding of het design van een product te beschermen. Daarnaast kent China ook een octrooi, dat in Nederland niet bestaat.

Het unieke Chinese utility model-octrooi

In aanvulling op de uitvindings- en designoctrooien kent China het zogenoemde utility model-octrooi (UM). Nieuwe uitvindingen die niet voldoen aan de eisen voor het uitvindingsoctrooi, kunnen wel in aanmerking komen voor het UM-octrooi. Dit octrooi, waarvoor Nederland geen vergelijkbaar model kent, stelt namelijk lagere eisen.

Het UM-octrooi is toe te passen op nieuwe technische oplossingen voor de vorm van een product, de structuur van een product, of een combinatie daarvan. Die technische oplossingen moeten bedoeld zijn voor het praktisch gebruik van het product. Het UM-octrooi is goedkoper en sneller te verkrijgen, vanwege het eenvoudiger onderzoek. Het is toegestaan om tegelijk een aanvraag in te dienen voor een UM- en een uitvindingsoctrooi. Zodra het uitvindingsoctrooi is toegekend, komt het UM-octrooi te vervallen.

Registreren vóór bekendmaken

Het is van belang om uw intellectueel eigendom in China te registreren voordat u – waar dan ook ter wereld – de publiciteit opzoekt (via advertenties, beurzen of verkoop). Mocht u nalaten de rechten op tijd te registreren, dan is registratie in China niet meer toegestaan. In lijn met de Parijse Conventie zijn wel enkele uitzonderingen mogelijk voor designoctrooien binnen 6 maanden en voor uitvindings- en utility model-octrooien binnen 12 maanden.

Aparte registratie in Hongkong, Macau en Taiwan

Wees u ervan bewust dat Hong Kong SAR, Macau SAR en Taiwan andere juridische systemen hebben dan het vasteland van China. Daarom heeft u in deze regio's een aparte registratie van Intellectueel eigendomsrechten nodig.

Meer weten?

Vragen over ondernemen in China?

Onze experts helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?