Duitsland: bij wie kunt u terecht?

Gepubliceerd op:
15 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 maart 2021

De Nederlandse overheid heeft een uitgebreid economisch netwerk in Duitsland om de Nederlandse economische belangen te behartigen en het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen.

Ambassade in Berlijn

U vindt de Nederlandse ambassade op de Klosterstraße 50, 10179 in Berlijn.

Het ambassadenetwerk in Duitsland biedt u 4 ingangen:

 • Ambassade Berlijn
 • Consulaten-generaal in Düsseldorf en München
 • Regionale handelskantoren Netherlands Business Support Offices (NBSO's) in Frankfurt am Main, Hamburg, en Stuttgart
 • Honorair-consuls in Aken, Bremen, Emden, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Keulen, Kleef, Münster, Neurenberg, en Stuttgart

De ambassade helpt Nederlandse bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen graag verder in een persoonlijk gesprek. De ambassade is actief op de volgende terreinen:

 • Informatieverstrekking over de Duitse markt en kansrijke sectoren.
 • Introductie binnen het uitgebreide netwerk van de ambassade bij potentiële zakenpartners.
 • Beantwoording van vragen over wet- en regelgeving, ondernemersklimaat en cultuurverschillen.
 • (co-)organisatie van handelsactiviteiten zoals seminars, handelsmissies en netwerkbijeenkomsten.
 • Duiden van macro-economische ontwikkelingen en beleid, en maken van politieke en economische analyses.
 • Uitdragen van standpunten ten aanzien van EU-beleid.
 • 'Netherlands branding' via activiteiten met een hoog profiel zoals het jaarlijkse Koninklijke werkbezoek, en het bezoeken van strategische beurzen als Grüne Woche en Hannover Messe.

Afdelingen ambassade

De afdelingen Economie en handel, Innovatie, en Landbouw, natuur en voedselkwaliteit van de ambassade in Berlijn behartigen de Nederlandse economische belangen in Duitsland.

Economie en handel

T: +49 30 2095 6313
E: bln-ea@minbuza.nl
LinkedIn: Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Germany

De afdeling Economie en handel ondersteunt en stimuleert de aanwezigheid van het Nederlandse bedrijfsleven in Duitsland. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met onder meer Europees en nationaal beleid op het gebied van bijvoorbeeld energie, handel, klimaat, economie en EU-financiën. Hiervoor werkt de afdeling samen met verschillende ministeries in Nederland en Duitsland.

Innovatie

T: +49 30 2095 6219
E: bln-ia@minbuza.nl
I: www.innovatie.de
LinkedIn: NLInnovation

De afdeling Innovatie legt op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling, contact tussen kennispartijen en overheden. Projecten richten zich op sectoren als duurzame energie, gezondheidszorg, micro- & nanotechnologie, chemie en logistiek. Belangrijke onderwerpen zijn energieopslag, mobiliteit, gezondheidszorg en ruimtevaart. De afdeling is onderdeel van het wereldwijde Innovatie Attaché Netwerk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vanuit de ambassade in Berlijn is de afdeling Innovatie ook actief in Zwitserland.

Infrastructuur en waterstaat

T: +49 30 2095 6450
E: bln-ienw@minbuza.nl

De afdeling Infrastructuur en waterstaat is actief op het gebied van infrastructuur, logistiek, duurzame en elektrische mobiliteit, milieu, hergebruik van afval en waterbeheer. Belangrijk onderwerp zijn de verbindingen van de Nederlandse havens en grensregio's met Duitsland en het Europese achterland.

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

T: +49 30 2095 6219
E: bln-lnv@minbuza.nl
I: www.agroberichtenbuitenland.nl/duitsland
Twitter: @AgriBerlijn (Nederlands) en @NLAgrar (Duits)
LinkedIn: NL Landwirtschaft

De afdeling Landbouw, natuur en voedselkwaliteit behartigt vanuit de posten in Berlijn en München de belangen van de Nederlandse agrifood- en tuinbouwsector in Duitsland en Zwitserland. De landbouwexperts werken veel samen met collega's van de andere afdelingen van het ambassadenetwerk. De thema's landbouwtechnologie en digitalisering staan centraal.

Projecten richten zich onder meer op bodem- en waterbeheer, klimaatbestendige landbouw en biodiversiteit. De rol en positie van de boer in de voedselketen, nieuwe teelttechnieken, duurzame handel en het tegengaan van voedselverspilling staan hierbij centraal. De afdeling Landbouw, natuur en voedselkwaliteit is onderdeel van het wereldwijde Landbouw Attaché Netwerk van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Consulaten-generaal

Düsseldorf

T: +49 21 1179 3010
E: dus-ea@minbuza.nl
Werkgebied: Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Bremen, Hessen, Rijnland-Palts en Saarland

Het Consulaat-generaal Düsseldorf ondersteunt Nederlandse mkb-bedrijven in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, grensdeelstaten die zich steeds meer ontwikkelen als belangrijke springplanken voor internationaal ondernemen.

CG Düsseldorf focust zich onder meer op de thema's chemie, circulaire economie en hergebruik van afval, verduurzaming van de industrie, en verkeer en infrastructuur. Het consulaat is voornamelijk actief in Duitse deelstaten die direct aan Nederland grenzen. Belangrijk onderwerp is daarom grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onder meer economie, onderwijs, mobiliteit en veiligheid.

München

T: +49 892 0602 6710
E: mun-ea@minbuza.nl
Twitter: @NL in München
LinkedIn: Consulaat-generaal München
Werkgebied: Beieren

Het consulaat-generaal München bevordert de dialoog tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn onder meer duurzaamheid en digitalisering. De focus ligt hierbij op onder meer elektrische mobiliteit, waterstof als brandstof voor zwaar transport, duurzaam bouwen en industriële innovaties. Andere belangrijke thema's zijn land- en tuinbouw en voeding, digitale veiligheid en kunstmatige intelligentie.

Netherlands Business Support Offices

Netherlands Business Support Offices (NBSO's) zijn handelskantoren in het buitenland van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). NBSO's ondersteunen Nederlandse bedrijven bij het starten van exportactiviteiten naar Duitsland. De handelskantoren kunnen u van dienst zijn als u lokaal contacten wilt leggen of handelspartners zoekt. De kracht van NBSO's ligt in hun kennis van de lokale markt en zakencultuur én hun uitgebreide netwerk. Bij NBSO's kunt u geen reisdocumenten, visa of officiële documenten of verklaringen aanvragen. Hiervoor kunt u terecht bij de ambassade in Berlijn.

Frankfurt am Main

T: +49 692 4433 3133
E: nbso-fra@minbuza.nl
Twitter: @NBSO Frankfurt
LinkedIn: NBSO Frankfurt
Werkgebied: Hessen, Rijnland-Palts, Beieren, Baden-Württemberg Saarland

NBSO Frankfurt richt zich in samenwerking met het consulaat-generaal in Düsseldorf op onder meer de chemiesector in Zuid-West Duitsland. Hierbij ligt de focus op duurzaamheid, digitalisering en logistiek. In samenwerking met de afdeling Economie en handel van de ambassade in Berlijn ondersteunt NBSO Frankfurt ondernemers die actief zijn op het gebied van digitale en innovatieve financiële dienstverlening.

Deelstaat Hessen is met een handelsvolume van € 9,4 miljard (2019) de op 4 na belangrijkste Duitse handelspartner voor Nederland. De chemische industrie levert een grote bijdrage aan dit handelsvolume. Hessen heeft daarnaast een sterke dienstensector, met name op het gebied van financiën. Met de rivieren Rijn en Main, een grote vrachtluchthaven en verschillende distributiecentra, is Hessen een belangrijk internationaal logistiek knooppunt.

Hamburg

T: +49 176 1244 3344
E: info@nbso-hamburg.de
Twitter: @NBSO Hamburg
LinkedIn: NBSO Hamburg
Werkgebied: Nedersaksen, Bremen, Hamburg, Sleeswijk-Holstein

NBSO Hamburg richt zich op de Noord-Duitse markt. De focus ligt op de metropoolregio Hamburg - Duitslands grootste zeehaven - en regio's in de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Bremen.

Belangrijke sectoren zijn scheepvaart, logistiek, lucht- en ruimtevaart en duurzame energie. De Duitse kust wordt gezien als een kansrijk gebied voor windenergie en – in het verlengde hiervan – grootschalige energieopslag. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer duurzame stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling, milieuvriendelijke scheepvaart en luchtvaart. Verder is er aandacht voor innovatieve thema's als zelfrijdende auto's en hergebruik van afval.

Stuttgart

T: +49 711 8703 8550
E: info@nbso-stuttgart.de
Twitter: @NBSO Stuttgart
LinkedIn: NBSO Stuttgart
Werkgebied: Baden-Württemberg

NBSO Stuttgart richt zich specifiek op gezondheidszorg. Hierbij staan centraal: medische technologie, e-health (ofwel digitale zorg) en verzorging. In Zuid-West Duitsland is de 'Gesundheitswirtschaft' een belangrijke sector. In de deelstaat is daardoor veel kennis en ervaring op dit gebied, net als in Nederland.

Andere belangrijke thema's zijn fietsinfrastructuur, machinebouw en vrouwelijk ondernemerschap. Baden-Württemberg beschikt over een sterk en divers midden- en kleinbedrijf (mkb). In de deelstaat ligt het grootste industriegebied van Duitsland. Baden-Württemberg is thuisbasis voor onder meer softwaregigant SAP, bouwstoffenleverancier HeidelbergCement, fabrikant van luxe auto's Porsche, en technologie- en industrieconcern Robert Bosch GmbH.

Honorair-consuls

Onze honorair-consuls zijn gevestigd in Aken, Bremen, Emden, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Keulen, Kleef, Münster, Neurenberg en Stuttgart. Kijk voor hun contactgegevens op www.sieunddieniederlande.nl (Duits).

Hulp nodig bij uw zaken in Duitsland?

De economische experts ter plaatse helpen u graag verder!

T: +49 30 20956 313
E: bln-ea@minbuza.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?