Verpakkings- en recyclingregels in Frankrijk

Laatst gecontroleerd op:
30 april 2024
Gepubliceerd op:
21 juli 2021

Brengt u producten voor consumenten op de Franse markt? Dan bent u op grond van de Franse milieuwet verantwoordelijk voor de afvalstromen van zowel het product als de verpakking, tijdens de gehele levensduur. Ook gelden er regels voor verpakkingsmaterialen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Frankrijk zet fors in op een circulaire economie. Een onderdeel van de anti-afvalwet, de AGEC, heeft als doel het aandeel hergebruikte verpakkingen te vergroten ten opzichte van wegwerpverpakkingen. Maar de wet gaat niet alleen over verpakkingen, ook over het materiaal waarvan producten zijn gemaakt.

Verpakkingsregels: Verbod op plastic verpakkingen voor groente en fruit

De Franse wet tegen afval en ter bevordering van circulaire economie (AGEC) verbiedt per 1 juli 2023 de verkoop van onbewerkte groenten en fruit in plastic verpakkingen. Om de voorraden verpakkingen nog te kunnen gebruiken, mogen groenten en fruit die niet zijn vrijgesteld nog tot 31 december 2023 worden verkocht in verpakkingen die geheel of gedeeltelijk van plastic zijn gemaakt.

Meer weten over de achtergrond van deze wet en welke groenten en fruit zijn vrijgesteld van het verbod op plastic verpakkingen? Lees het artikel op Agroberichten Buitenland, de website van het Ministerie van Landbouw, Cultuur en Voedselkwaliteit.

Recyclingregels: Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)

De recycleregels in Frankrijk gaan uit van een zogenaamde 'Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)', in het Frans: 'Responsabilité Élargie du Producteur (REP)'. Dit houdt in dat degene die producten in Frankrijk op de markt brengt (de 'Producteur’) verantwoordelijk is voor het beheer ervan tijdens de gehele levensduur.

Productgroepen en eco-organisaties

Om het recycleproces in goede banen te leiden, heeft de Franse overheid verschillende productgroepen (UPV-categorieën) vastgesteld voor producten en verpakkingen.

Ieder product dat u op de Franse markt brengt, valt minimaal onder 1 productgroep voor het product en 1 voor de verpakking. Als het product bijvoorbeeld op batterijen of een accu werkt, dan komt daar nog een productgroep bij. Iedere productgroep is bij een daarvoor aangewezen eco-organisatie ondergebracht die het recyclesysteem beheert. Op grond van de mate van recyclebaarheid stelt de eco-organisatie de eco-bijdrage vast en int deze.

Eco-bijdrage en bonus-malussysteem

Wanneer u producten voor consumenten op de Franse markt brengt bent u verplicht een eco-bijdrage te betalen in Frankrijk. Om het recyclen en ecologisch verantwoord ontwerpen van producten en verpakkingen te stimuleren, past Frankrijk een vooruitstrevend bonus-malussysteem toe.

Zo wordt de eco-bijdrage bepaald door het aantal op de markt gebrachte verpakkingen – de zogenaamde 'Unités de Vente Consommateur' (UVC's) – het gewicht en het materiaal. De mate van recyclebaarheid van de verpakkingen en het aantal verpakkingseenheden per consumptieverpakking bepalen of u een lagere (bonus) of hogere (malus) bijdrage betaalt. De hierboven genoemde eco-organisaties stellen de eco-bijdrage vast en innen deze.

Hulp bij toepassing recycleregels Frankrijk

Wilt u een overzicht met de betrokken eco-organisaties ontvangen of meer weten over de uitvoering van deze regels? Neem dan contact op met onze klantadviseur voor Frankrijk.

Hoe voldoet u aan uw UPV-verplichtingen?

Om te voldoen aan de 'Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)' kunt u kiezen uit 2 opties.

  1. door uw eigen individuele recyclesysteem op te zetten. Hiermee zorgt u voor het terugwinnen en recyclen van zowel de producten als de verpakkingen die u op de markt brengt.
  2. door ieder product en verpakking die u op de Franse markt brengt apart aan te melden bij de betreffende eco-organisaties en hiervoor een eco-bijdrage te voldoen.

Verplichte vermelding Uniek Identificatie Nummer (UIN)

Voor elke afvalstroom van een productgroep, ofwel de UPV-categorie (zie hierboven onder het kopje 'Productgroepen en eco-organisaties') krijgt u na registratie een uniek identificatienummer (UIN).

Zet u uw eigen individuele recyclingsysteem op (zie optie 1 hierboven)? Dan registreert u iedere productgroep  op het Syderep-platform om uw UIN's te verkrijgen.

Meld u zich aan bij een eco-organisatie (zie optie 2 hierboven)? Dan meldt deze u aan bij ADEME (Frans agentschap van het Ministerie van Milieu) en ontvangt u via hen uw UIN's.

Let op: U bent verplicht uw UIN's te vermelden op uw website of e-commerce platform, in de algemene voorwaarden en in contracten.

Verplicht Trimanlogo en Info-tri-pictogram

Met een Trimanlogo op verpakkingen geeft u aan dat er gerecycled moet worden. Een Info-tri-pictogram geeft aan op welke manier het afval gescheiden moet worden. Deze afbeeldingen zijn verplicht op verpakkingen. Bovengenoemde eco-organisaties kunnen u helpen bij het opstellen van het Info-tri-pictogram. 

Let op: gebruik van het eerder verplichte Groene Punt Logo, 'Le Point Vert', is sinds 1 april 2021 verboden in Frankrijk.

Meer weten?

We begrijpen dat dit onderwerp niet eenvoudig is. Aarzel niet om uw vragen aan ons voor te leggen. Onze klantadviseur voor Frankrijk denkt graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?