Marktrapport Golfregio: kansen in de zonne-energiesector

Gepubliceerd op:
2 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
12 juli 2023

In maart 2021 heeft het Regionale Business Development team in samenwerking met RVO de zonne-energiesector in de Golfregio (GCC) onderzocht. Deze markt is de snelst groeiende op het gebied van zonne-energie in het Midden-Oosten. Naar verwachting zal dit de komende jaren ook zo blijven. Dit biedt interessante kansen voor Nederlandse bedrijven die zich bezig houden met zonne-energie.

In dit rapport krijgt u een overzicht van de huidige zonne-energiesector in de Golfregio, welke kansen er liggen en hoe u daarop inspeelt.

Zonne-energie van groot belang

Vanuit strategisch en economisch oogpunt is zonne-energie in de GCC erg belangrijk. Door de toegenomen vraag is er meer elektriciteit nodig. Daarnaast zorgt regionaal gebruik van hernieuwbare energie dat er meer olie, gas en LNG kan worden geëxporteerd. Ook verkleint zonne-energie de CO2-afdruk en zorgt het voor variatie in de elektriciteitsbronnen.

De meeste beleidsstukken over energietransitie en -voorziening in de GCC beschrijven de grote elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties. Maar er komt steeds meer aandacht voor de integratie van zonne-energietechnologie in de gebouwde omgeving.

Snel groeiende markt

De capaciteit uit hernieuwbare energiebronnen groeide van 0.796 GW in 2018 naar 2.45 GW in 2019. Maar liefst 90% is afkomstig uit zonne-energie. Hiervan wordt het grootste deel opgewekt in de Verenigde Arabische Emiraten (81%). Daarna volgen Saoedi-Arabië (16%) en Koeweit (2%).

De GCC is de snelst groeiende zonne-energiemarkt in het Midden-Oosten. Dit komt onder andere door:

  • Meer interesse van internationale ontwikkelaars en bedrijven;
  • Een overvloed aan zonuren;
  • Een ruime beschikbaarheid van land;
  • Een goede basis voor de afname van stroom in de regio.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Naar verwachting blijft de zonne-energiemarkt in de Golfregio de komende jaren groeien. De GCC heeft ambitieuze doelen en plannen opgesteld. Het potentieel voor de ontwikkeling is erg groot en biedt veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Het volledige marktrapport ‘Solar Market in the GCC’ gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen.

U kunt ook contact opnemen met het Regionale Business Development team in de Golfregio.

3 Tips voor de zonne-energie sector in de Golfregio

1. Leer cultuur van de Golfstaten goed kennen

Om de markt succesvol te betreden, is kennis van de unieke cultuur en de bedrijfsprocessen in de Golfregio vereist. Goede banden onderhouden met relevante stakeholders is de belangrijkste succesfactor.

2. Neem deel aan evenementen

Deelname aan internationale beurzen en handelsmissies kan een goede eerste springplank zijn naar de zonne-energiemarkt van de Golfstaten.

3. Neem contact op met de ambassades

De ambassades in de Golfregio kunnen bemiddelen bij deelname aan zulke evenementen. Maak gebruik van elke gelegenheid om contact te leggen met belangrijke relaties en vergroot uw kansen in de Golfstaten door contact op te nemen met een van de ambassades in de Golfregio.

Meer weten?

Gratis het rapport ontvangen?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?